Get Adobe Flash player

Menu

– Parafialny Zespół Caritas

Pamiętamy o wdzięczności

Czas wielkiego Postu był po raz kolejny okazją do zwrócenia się z prośbą o pomoc osobom potrzebującym z naszej parafii i nie tylko. Jest to przecież czas, w którym Pan Bóg daje nam szansę podzielenia się z innymi tym, co od Niego otrzymaliśmy – przez pełnienie uczynków miłosierdzia.

Pierwszym chwalebnym gestem było zakupienie baranka wielkanocnego, z którego dochód pozwolił dzieciom z Polski spędzić radośnie wakacje. Z ogromną wdzięcznością mówimy „Bóg zapłać” wszystkim, którzy w tym czasie dali takie świadectwo, składając dary serca do wystawionego w kościele kosza Św. Brata Alberta, oraz w Wielką Sobotę przy święceniu pokarmów.

Szczególne podziękowania należą się rodzinie państwa Kubiaków, Sasów, hurtowni „SAWA”, hurtowni „KIM,” dzięki którym przygotowane paczki były bardziej urozmaicone, smaczniejsze, tak dla dorosłych jak i dla dzieci.

Przygotowaliśmy łącznie 54 paczki, a ich zawartość dostosowana była do wielkość rodziny i ilości dzieci. Dołączone były życzenia od Ks. Proboszcza, Kapłanów i całej wspólnoty parafialnej.

Wszystkim ofiarodawcom, których trudno wymienić, z całego serca dziękujemy. Bez państwa ofiarności ta pomoc i radośniejsze święta w wielu rodzinach była by niemożliwa. Bóg zapłać i Szczęść Boże.

Parafialny Zespół Caritas

SPRAWOZDANIE ZA 2016 R.

Parafialny Zespół „Caritas” przy Parafii Świętego Brata Alberta w Busku-Zdroju jest otwarty na ludzi będących w potrzebie , zwłaszcza na rodziny wielodzietne, chorych i starszych. Sześć rodzin jest objętych całoroczną opieką, którym dofinansowujemy zakup leków i artykułów żywnościowych. Dysponujemy również używaną odzieżą dla dzieci i dorosłych, zabawkami, pościelą, z których potrzebujący chętnie korzystają. Mamy też zgłoszenia różnych sprzętów wysoko gabarytowych, które rozdysponujemy docelowo do rodzin będących w takiej potrzebie.

Tradycyjnie 11 lutego przygotowujemy Dzień Chorych z Mszą Świętą i wspólnym spotkaniem wraz z kuracjuszami z Uzdrowiska przy herbacie i cieście ze śpiewem. Ogólnie opieką obejmujemy pięćdziesiąt- pięćdziesiąt pięć rodzin. Na Wielkanoc przygotowujemy paczki w Wielką Sobotę z darów złożonych przez parafian przy święceniu pokarmów złożonych do tzw. „Kosza Św. Br. Alberta” wyłożonego w kościele w okresie Wielkiego Postu oraz dostarczonych przez ofiarodawców w nieco większych ilościach. Dokupujemy dobrą wędlinę i ewentualne owoce oraz słodycze dla dzieci.

Przed świętami Bożego narodzenia również wystawiamy kosz świętego brata Alberta gdzie wierni składają artykuły żywnościowe, środki czystości i zabawki. Włączają się stali sponsorzy którzy dostarczają większe ilości artykułów spożywczych, zwracamy się do placówek handlowych P.S.S Społem czy wytwórni makaronów oraz artykuły zebrane przez młodzież w sklepach. Dokupujemy ze środków własnych wędlinę i owoce. Fundusze pozyskujemy z ofiar składanych do „skarbony świętego brata Alberta” która jest ładnie i czytelnie wyeksponowana przed każdymi świętami. Poza tym sprzedajemy świece wigilijne i baranki wielkanocne, z których również mamy gotówkę. Łącznie w 2016 roku pozyskaliśmy w gotówce 3160 złotych, a ponieważ mieliśmy zapas gotówki z ubiegłego roku wydaliśmy kwotę 3686 złotych. Jest to niska suma w obrocie bo nie robiliśmy kwesty przez cały rok, ale mamy dobry kontakt z ludźmi dobrej woli którzy wspomagają naszą działalność w różnych sytuacjach ekstremalnych. Ludzi w potrzebie nie zawodzimy.

Parafialny Zespół „Caritas” w Busku- Zdroju

 

 

Komunikat

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju jest w posiadaniu 1-go wózka dziecięcego dla bliźniaków i 1-go wózka dziecięcego pojedynczego z pełnym wyposażeniem w bardzo dobrym stanie.

Osoby zainteresowane mogą się skontaktować telefonicznie z panią Teresa nr telefonu 41 378 21 87 i nieodpłatnie odebrać wózek.

Świąteczna pomoc

Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia Parafialny Zespół Caritas przygotował paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących. W tym roku przygotowano 60 paczek. Z zebranych na ten cel ofiar pieniężnych w kwocie 1641 zł i art. spożywczych składanych do Kosza św. Brata Alberta oraz ze zbiórki art. spożywczych przeprowadzonej w ramach akcji Caritas Diecezjalny.

Zbiórkę tę w sklepach „Biedronka” prowadziła młodzież i harcerze pod opieką Pani Ireny Sobieraj i Pani Barbary Skrzypek. Zebrano 217 kg artykułów spożywczych. Dużą pomoc na każde święta otrzymujemy od pewnej rodziny z naszej parafii. Paczki zostały doręczone, każdej rodzinie złożyliśmy życzenia w imieniu kapłanów i ofiarodawców i podzieliliśmy się opłatkiem.

Podczas zbiórki pieniężnej sprzedawane były świece Caritas. W tym roku sprzedano 300 świec. Szczegółowe rozliczenie z otrzymanych darów znajduje się w dokumentacji.

Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za otwarte serca na ludzi potrzebujących pomocy. W intencji ofiarodawców oraz rodzin, do których ta pomoc dotarła, będziemy się modlić 11-go lutego na Mszy św.

Bóg zapłać i szczęść Boże wszystkim.

 

 

Wczoraj i dziś Parafialnego Zespołu CARITAS

przy parafii Św. Brata Alberta

w Busku-Zdroju

Parafialny Zespół CARITAS prowadzi swoją działalność od początku istnienia parafii. Celem naszej posługi jest chęć niesienia pomocy rodzinom wielodzietnym, bezrobotnym, osobom chorym, starszym, samotnym i przeżywającym różnego rodzaju trudności losowe. Docieramy do nich wykorzystując pomoc ks. Proboszcza i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W pierwszym okresie naszej działalności szczególną opieką otoczone zostały osoby starsze, samotne, chore – potrzebujące nie tyle pomocy materialnej, ale często zwykłej rozmowy czy wspólnej modlitwy. Z inicjatywy kapłanów w domach chorych odprawiane były Msze święte, a w Domu Katechetycznym w Zbludowicach gromadziliśmy się na wspólnej modlitwie różańcowej i Drodze Krzyżowej.

Główną formą pomocy udzielanej potrzebującym jest pomoc rzeczowa w postaci paczek żywnościowych na Boże Narodzenie, Wielkanoc i paczek dla dzieci na dzień św. Mikołaja. Rodziny wielodzietne otrzymują również paczki ze środkami czystości. Pośredniczymy także w przekazywaniu, ofiarowanego przez parafian, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, itp. W uzasadnionych przypadkach udzielana jest pomoc w regulowaniu zaległych płatności za gaz, prąd czy czynsz. Pomagamy przy zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego czy odzieży dla dzieci. Prowadzimy również magazyn odzieży używanej, ofiarowanej przez parafian. Przez wiele lat dzieci objęte naszą opieką wyjeżdżały na kolonie letnie organizowane przez Caritas Diecezjalną.

Dwa razy w roku – z racji Tygodnia Miłosierdzia i Światowego Dnia Chorego – gromadzimy się na Eucharystii sprawowanej w intencji chorych, starszych, samotnych i przebywających w naszym uzdrowisku kuracjuszy. Podczas Mszy św. udzielany jest Sakrament chorych, a po niej spotykamy się na agapie.

Włączamy się również w akcje charytatywne prowadzone przez Caritas Polska, takie jak:

  • sprzedaż świec w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom;
  • sprzedaż baranków wielkanocnych;
  • zbiórki ofiar pieniężnych, artykułów spożywczych, środków czystości czy odzieży dla ofiar klęsk żywiołowych w Polsce i na świecie.

Potrzebne do udzielania pomocy środki materialne i pieniężne pozyskujemy z różnych źródeł, a w szczególności:

  • z ofiar pieniężnych zbieranych dwa razy w roku (w Tygodniu Miłosierdzia i Wielkim Poście – jałmużna postna);
  • ze sprzedaży świec przed Bożym Narodzeniem i baranków wielkanocnych (pozostałość po uregulowaniu należności do Caritas Polska);
  • w ramach zbiórki artykułów spożywczych, słodyczy, środków czystości i odzieży przed Świętami;
  • przed dniem św. Mikołaja kwestujemy w zakładach pracy na terenie naszej parafii zbierając fundusze i produkty na paczki dla dzieci.

Swoją działalność dokumentujemy przez prowadzenie:

  • kartotek osób potrzebujących;
  • ewidencji otrzymywanych darów i ofiar;
  • ewidencji wydatków (szczegółowe rozliczenia, rachunki, faktury).

Prowadzeniem dokumentacji zajmuje się p. Zofia Kordos i jest ona do wglądu ks. Proboszcza i ks. Opiekuna.

Opieką naszego Parafialnego Zespołu CARITAS objętych jest ok. 40 rodzin ze Zbludowic, Siesławic, Chotelka, Wolicy, Kawczyc oraz z Buska-Zdroju z ul. Mickiewicza, Os. Pułaskiego, Os. Górka i bloków kolejowych.

W Parafialnym Zespole CARITAS pracują:

Teresa Lech – przewodnicząca

Daniela Burchan

Teresa Czubińska

Zofia Kordos

Aleksandra Kosowicz

Genowefa Kunat

Maria Mazur

Helena Prażuch

Teresa Seweryn

Danuta Sobolewska

Stanisław Sobolewski

Paulina Wiśniosz

Bogumiła Woźniak

Opiekunami Parafialnego Zespołu CARITAS byli:

ks. Mieczysław Serek

ks. Franciszek Siarek

ks. Andrzej Kaleta

ks. Grzegorz Czyżewski

ks. Marek Wieczorek

ks. Tomasz Zięcik

ks. Krzysztof Wieczorek

ks. Marcin Rokita

ks. Rafał Nowiński

ks. Dariusz Kozak

 NASZE  OSTATNIE  DZIAŁANIA

Zmiana Przewodniczącego

Dnia 10 października 2013 roku odbyło się zebranie wyborcze naszego Parafialnego Zespołu CARITAS. Stało się ono konieczne w związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego pani Aleksandry Kosowicz.

Nasze spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w naszej parafialnej świątyni w intencji zmarłej niedawno członkini naszego Zespołu pani Barbary Doros. Po niej – już w Izbie Chleba znajdującej się w Domu Parafialnym – pod przewodnictwem ks. Proboszcza i naszego opiekuna ks. Dariusza, odbyło się zerbranie, którego najważniejszym punktem był wybór nowego Przewodniczącego. Wzięły w nim udział wszystkie obecne na spotkaniu osoby: Daniela Burchan, Zofia Kordos, Aleksandra Kosowicz, Teresa Lech, Maria Mazur, Helena Prażuch, Teresa Sewryn, Stanisław Sobolewski. Wszystkie oddane głosy były ważne. Do wyboru nowego Przewodniczącego wystarczyła jedna tura. Została nim pani Teresa Lech, a sprawy księgowo-finansowe nadal prowadzić będzie pani Zofia Kordos. SERDECZNIE GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA PODJĘCIE SIĘ TYCH ZADAŃ!!!

Dziękując pani Oli Kosowicz za długoletnie przewodniczenie naszej grupie z nadzieją patrzymy w przyszłość i pragniemy dalej ofiarnie i owocnie służyć najbardziej potrzebującym.

Wielki Post 2013

Po raz kolejny okres Wielkiego Postu stał się dla nas okazją do dawania świadectwa miłości bliźniego. To w tym czasie Kościół szczególnie mocno przypomina, że jałmużna – poprzez konkretne przyjście z pomocą temu, kto jest w potrzebie – jest sposobem zdobywania sobie zasług u „Boga, który widzi w ukryciu”.

W tym celu Parafialny Zespół CARITAS zorganizował tradycyjną zbiórkę ofiar pieniężnych i darów rzeczowych, które miały być przeznaczone na przygotowanie paczek świątecznych dla osób samotnych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Przez cały okres Wielkiego Postu wystawiony był w kościele „Kosz św. Alberta”, do którego wierni składali artykuły spożywcze, środki czystości, słodycze oraz ofiary pieniężne. Serdecznie za nie wszystkie dziękujemy!

Każdego roku, w okresie przedświątecznym, otrzymujemy od kilku życzliwych rodzin niemałe ilości artykułów spożywczych. Są to: konserwy, przetwory garmażeryjne w słoikach, kawa, herbata i słodkości dla dzieci (czekolady, cukierki, batony, wafelki, itp.). Ogromne „Bóg Zapłać”!

W przedświąteczną sobotę młodzi wolontariusze, zmobilizowani przez ks. Adama i p. Kasię z Biura Aktywizacji Bezrobotnych działającego przy naszej parafii, przeprowadzili całodzienną zbiórkę żywności w sklepach sieci „Biedronka”. Dzięki temu nasze zapasy wzbogaciły się dodatkowo o cukier, mąkę, kawę, ryż, makaron, herbatę, konserwy i słodycze. Dziękujemy Wam bardzo za poświęcony czas i piękne świadectwo miłości bliźniego!

W Niedzielę Palmową, po każdej Mszy świętej, rozprowadzaliśmy tradycyjnie caritasowskie baranki wielkanocne. Sprzedaliśmy 180 sztuk, a dochód z ich sprzedaży, zgodnie z zasadami ustalonymi przez CARITAS diecezjalną, został podzielony miedzy centralę (720 zł) i nasz Parafialny Zespół CARITAS (180 zł).

Wielką ofiarnością wykazali się nasi parafianie w Wielką Sobotę. Bardzo chętnie dzielili się „święconym” z potrzebującymi. Po każdym poświęceniu pokarmów nasz kosz zapełniał się wędlinami, jajami, chlebem, ciastem i słodyczami. Od lat z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością przyjmujemy te ofiary!

BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM ZA WIELKIE SERCE!!!

Z otrzymanych darów oraz ofiar pieniężnych, za które zakupiliśmy 10 kg kiełbasy wiejskiej, przygotowaliśmy 57 paczek dla rodzin oraz 20 paczek dla dzieci i osób starszych i samotnych – tych, których obejmujemy swą pomocą i opieką na sposób stały.

Podzieliliśmy się także „święconym” przygotowując na bieżąco paczki dla potrzebujących – także z okolicznych parafii – którzy w tym dniu pojawili się w naszej siedzibie i prosili o pomoc.

Słowa ogromnej wdzięczności i uznania za wsparcie naszej akcji wypowiadał, w swoim i naszym imieniu, w ramach ogłoszeń niedzielnych 7 kwietnia, nasz ks. proboszcz Marek Podyma, a dnia 13 kwietnia wszystkich ofiarodawców oraz osoby, do których nasza pomoc dotarła zawierzyliśmy Matce Bożej Fatimskiej w czasie Mszy świętej sprawowanej w ich intencji.