Get Adobe Flash player

Menu

– 2011

Dks. Jan Sledzianowskinia 13 lutego 2011 r. 
w kościele św. Brata Alberta
o godz. 1500  ks. prof. dr habilitowany Jan Śledzianowski autor wielu publikacji, wygłosił prelekcje pt: „Prawda o tzw. Pogromie Kieleckim”.

Pogrom przygotowany był przez organa bezpieczeństwa PRL lub ZSRR.
Mówią to również… ocaleni z pogromu Żydzi. Zdaniem ks. Śledzianowskiego cele pogromu to: przerzucenie odpowiedzialności za zbrodnię katyńską na Niemców (na procesie w Norymberdze rozpatrywano właśnie sprawę Katynia), poprzez oskarżenie o pogrom WiN, NSZ i AK zohydzenie Polaków w oczach świata i zadanie ciosu rządowi polskiemu w Londynie, zniszczenie Kielc jako silnego ośrodka patriotyzmu, pretekst do inwigilacji i prześladowań Kościoła za rzekomą bezczynność Kurii Kieleckiej wobec masakry oraz umocnienie rządów komunistów w Polsce i sowieckiego nadzoru nad krajem.

Ks. Prof. Jan Śledzianowski przez kilkadziesiąt lat wnikliwych badań zgromadził obiektywną wiedzę
na podstawie opisów i zeznań świadków dotyczącą tamtych wydarzeń.

Po prelekcji Ksiądz Profesor odpowiadał na liczne pytania osób zgromadzonych w naszej świątyni parafialnej, a także podpisywał swoją książkę
pt. „Pytania nad Pogromem Kieleckim”.

 

 

 

 

 

 

Pytania stawiane w związku z pogromem, jak i odpowiedzi na nie
należy podejmować w kategorii podstawowej wartości dla ludzkiego umysłu,
jaką jest prawda. Szczególne jej znaczenie podkreślił Jan Paweł II w Encyklice
„Veritatis splendor”. W blasku więc prawdy,
która prześwietliłaby mroczny dzień dziejów w życiu Żydów i Polaków, jakim był 4 lipca 1946 r.,
podejmuję ten bolesny temat w hołdzie męczennikom, a ku przestrodze zbrodniarzy.
Historia bowiem pamięta i sądzi!

fragment wstępu książki ks. Profesora Jana Śledzianowskiego  „Pytania nad Pogromem Kieleckim