Get Adobe Flash player

Menu

– maj

Pogrzeb śp. Wiesława Sakwy

W dniu 31 maja br. w kościele parafialnym została odprawiona Msza św. pogrzebowa śp. Wiesława Sakwy ze Wspólnoty Św. Brata Alberta.

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

18 maja, w dzień urodzin św. Jana Pawła II, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach obchodzi Dzień Patrona Szkoły.

Przedstawiamy program przygotowany przez uczniów i nauczycieli szkoły.

https://drive.google.com/file/d/1lJFalGkXc-zRLU-KBIrKqVr-vSC-_6GU/view

 

 

 

Pożegnanie Obrazu Świętego Józefa

Pożegnanie obrazu Świętego Józefa na zakończenie peregrynacji w parafii:

Święty Józefie dziś, gdy kończy się czas nawiedzenia Twojego wizerunku w naszej parafii, wyrażamy naszą pokorną wdzięczność. Dziękujemy

Ci, Patronie Kościoła świętego i Opiekunie Rodziny, że jesteś z nami, a w tym błogosławionym dla nas czasie nawiedzenia naszej parafii doświadczaliśmy Twojej szczególnej opieki.

Dziękujemy Ci, za doświadczenie Twojej heroicznej wiary i uległości wobec poleceń Bożych. Twoje posłuszeństwo woli Stwórcy, które kształtowało i pogłębiało w Tobie miłość do Maryi. Ty, który byłeś posłuszny Duchowi Świętemu, odnalazłeś w Nim samym źródło miłości – tej oblubieńczej i ojcowskiej miłości zarazem.

Dziękujemy Ci za to, że swoją cichością, pokorą i pracowitością pokazałeś nam, co znaczy być „cieniem Oblubieńca Maryi”. Wierzymy, że to Duch Święty kształtował i pogłębiał w Tobie dziewiczą miłość do Maryi, Twej przeczystej małżonki oraz miłość ojcowską do Jezusa, Jedynego Syna Bożego.

Święty Józefie dziękujemy Ci za to, że uczysz nas tego, że najważniejsza rola ojca polega na przyjęciu życia, które pochodzi od Boga, Dawcy wszelkiego istnienia. Ty, który stałeś się przykładem „Ojca przyjmującego”, uczysz nas, że życie duchowe, nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, która akceptuje, a akceptacja jest sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar męstwa, który otrzymujemy od Ducha Świętego. Jedynie Bóg może dać nam moc, aby przyjąć życie takim, jakim jest.

Niech nasze słowa wdzięczności staną się modlitwą dziękczynienia.

Święty Józefie, Twoja ojcowska dobroć sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone stają się łatwymi do rozwiązania.

Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w smutkach, obawach, troskach i bólach.

Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące, weź pod swoją opiekę nasze dusze i ciała, nasze życie, zdrowie, nasz dom i wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy.

Okaż nam, Święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi sługami.

Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie naszej rodziny, przyczyń się za nami. Amen.

  

Akt zawierzenia parafii Świętemu Józefowi

Umiłowani w Panu!

Kończy się czas nawiedzenia naszej parafii przez Świętego Józefa.

W tej jakże podniosłej chwili, dziękując Oblubieńcowi Maryi za obecność wśród nas, pragnę w uroczystym akcie zawierzenia złożyć w Jego dłonie, które piastowały samego Syna Bożego, całą parafię i wszystkich modlących się z nami.

Święty Józefie, wraz z Tobą błogosławimy Pana za łaskę nawiedzenia naszej parafii. Bóg wybrał Cię spośród wszystkich mężczyzn na przeczystego małżonka Maryi i opiekuna Jezusa Chrystusa, którego przyjąłeś w wierze jako poczętego z Ducha Świętego. Pełen troski czuwałeś nad Dzieciątkiem i Jego Matką, by zapewnić im utrzymanie i umożliwić spełnienie posłannictwa.

Wejrzyj na nasze potrzeby duchowe i materialne, które nieustannie powierzamy Twojemu wstawiennictwu. Wobec wielu zagrożeń godzących w życie i godność człowieka umocnij w nas pewność, że poprzez Ciebie odnajdziemy w życiu naszych rodzin macierzyńskie spojrzenie Maryi i pomocną dłoń Chrystusa. Ucz nas dzięki aktywnemu zaangażowaniu się w życie parafialne, w postawie pełnej wiary, oddania i miłości zbliżać się do tajemnicy Chrystusa żyjącego w Kościele.

Żywicielu Syna Bożego, który troszczyłeś się o chleb codzienny dla Jezusa i Maryi, rozbudź w naszych rodzinach głód i pragnienie Chleba Eucharystycznego, dzięki któremu buduje się Kościół, a parafia jednoczy się i żyje miłością dzieci Bożych. Przez praktykę spowiedzi i Komunii świętej pierwszopiątkowej wyjednaj naszym rodzinom wzajemną i szczerą miłość, aby kochając Boga tu na ziemi, mogły w niebie cieszyć się Jego widokiem razem z Tobą i wszystkimi świętymi. Uproś dla naszej parafii tę łaskę, by stawała się ona coraz bardziej parafią eucharystyczną.

Głowo Najświętszej Rodziny, oddajemy pod Twoją opiekę rodziny naszej parafii. Niech na przykładzie Twojego nazaretańskiego domu uczą się być szkołami modlitwy, szukania Boga, miejscem zdobywania cnot chrześcijańskich, czystości obyczajów, pracowitości, uczciwości, trzeźwości i wzajemnej życzliwości. Niech świętość naszych rodzin będzie dobrą glebą, która pozwoli rozwinąć się zasianym przez Boga ziarnom powołania kapłańskiego i zakonnego.

Chroń serca tych, których Jezus wybiera sobie na wyłączną służbę. Niech pozostaną wierni Bogu i Kościołowi świętemu.

Wyjednaj naszym rodzinom łaskę doskonałego posłuszeństwa woli Bożej.

Oby we wszystkim, co ich spotyka, widzieli wolę Tego, który dla nich zawsze pragnie autentycznego szczęścia.

Józefie najsprawiedliwszy, wejrzyj na ludzi, dla których Chrystus ustanowił mnie pasterzem.

Niejednokrotnie doświadczają oni rożnych form ubóstwa i niesprawiedliwości społecznej.

Błagamy Cię o wstawiennictwo i ratunek w ich niedoli. Okaż im Twoją dobroć i przyjdź im z pomocą.

Patronie umierających, tym aktem zawierzenia oddajemy Ci całe nasze życie, a szczególnie godzinę naszego przejścia do wieczności.

Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, uproś nam u Boga łaskę świętego życia, abyśmy bez lęku, z ufnością w Boże Miłosierdzie oczekiwali chwili, kiedy zostaniemy wezwani przed oblicze Boga. Polecam Ci również wszystkich parafian, którzy zbliżają się do kresu życia ziemskiego, czy to z powodu choroby czy też podeszłego wieku. Patronie umierających, Ty odchodziłeś z tego świata wpatrzony w oblicze Jezusa i Maryi. Naucz nas tak żyć, byśmy zasłużyli na szczęśliwą wieczność. Wyjednaj nam dobrą śmierć, po której w radości i szczęściu zamieszkamy w Domu Ojca.

Święty Józefie, Przeczysty Małżonku Maryi dany za ojca Synowi Bożemu. W tym akcie oddania powierzamy Ci naszą parafię. Pomagaj w dążeniu do świętości naszym rodzinom. Okaż się nam Ojcem i Opiekunem i doprowadź nas do Jezusa. Amen.

 

 

 

 

 

Msze Święte ze Św. Józefem

Peregrynacja Obrazu w naszej Parafii

ŚWIĘTY JÓZEFIE
PO DROGACH ŻYCIA NAS PROWADŹ

 

 

SOBOTA  8 maja godz. 19.00

Wprowadzenie Obrazu i Eucharystia

– ul. Ceglana, ul. Grotta, ul. Parkingowa, ul. Starkiewicza, ul. Korczyńska

 

PONIEDZIAŁEK 10 maja godz. 19.00

– Kawczyce, Radzanów, Chotelek, Wolica

 

WTOREK 11 maja godz. 19.00

– ul. Spacerowa, ul. Armii Krajowej, ul. Słowackiego, ul. 1 Maja, ul. 12 Stycznia, ul. Bajkowa

 

ŚRODA 12 maja godz. 19.00

– Siesławice, bloki kolejowe, Al. Mickiewicza

 

CZWARTEK 13 maja godz. 19.00

– os. Pułaskiego, ul. Kopernika, ul. Wieniawskiego, ul. Chopina, ul. Kwiatowa, ul. Westerplatte,

ul. Moniuszki

 

PIĄTEK 14 maja godz. 19.00

– Zbludowice, Sosnowa, os. Górka, ul. Rehabilitacyjna

 

SOBOTA 15 maja godz. 6.30

– ul. Sole, ul. Rokosza, ul. Waryńskiego, ul. Kusocińskiego

Godz. 15.00

Koronka Do Miłosierdzia Bożego – przekazanie Obrazu do następnej parafii.

 

Drodzy Parafianie !

Czas pandemii spowodował, że nie było wizyty duszpasterskiej, w czasie której składano tradycyjne ofiary na utrzymanie parafii. Z powodu braku środków musieliśmy wstrzymać prace budowlane. W ostatnich miesiącach pomimo pożyczek zaciągniętych w banku parafia traci płynność finansową.

Jeśli uważacie, że możecie temu zaradzić, to proszę złożyć ofiarę na bieżące potrzeby utrzymania parafii w podpisanych kopertach na tacę w czasie Mszy świętych ku czci św. Józefa.

Ks. Proboszcz Marek Podyma

Peregrynacja Obrazu Św. Józefa w Dekanacie

15-22.05.2021 – parafia Szaniec

22-29.05.2021 – parafia Oleszki

29.05-05.06.2021 – Busko-Zdrój, parafia Bożego Ciała

05-12.06.2021 – parafia Janina

12-19.06.2021 – parafia Balice

19-26.06.2021 – Busko-Zdrój, parafia NP Najświętszej Maryi Panny

26.06-03.07.2021 – parafia Dobrowoda

03-10.07.2021 – parafia Zagość

10-17.07.2021 – parafia Szczaworyż

 

 

 

 

 

Ruch Czystych Serc Poznań w Busku Zdroju

z RCS em Diecezji  Kieleckiej

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą!” (Mt 5, 8)

Dnia 8 maja razem pielgrzymowaliśmy na wieczorne czuwanie do Sanktuarium Bł. Karoliny w Zabawie po czym już po raz drugi 9 maja br. parafia św. Brata Alberta w Busku Zdroju i wspólnota Ruchu Czystych Serc diecezji kieleckiej gościła ks. Jerzego Molewskiego TChr, zastępcę redaktora naczelnego czasopisma „Miłujcie się!” i moderatora krajowego Ruchu Czystych Serc oraz wspólnotę RCS Poznań  w ramach „NIEDZIELI Z RCSem”.

Członkowie obu wspólnot posługiwali na niedzielnych Mszach Świętych o godz. 7:00, 9:00, 10:30,12:00 i 19:00. Słowo Boże podczas każdej Eucharystii wygłosił ks. Jerzy Molewski TChr. W tym dniu odbywała się peregrynacja obrazu Świętego Józefa, którą zainicjował ks. bp Jan Piotrowski 1 maja 2021 r.

W czasie homilii ks. Jerzy opowiadał o ogromnej roli Świetego Józefa w historii naszego zbawienia, a także objawieniach św. Marii z Agredy, dotyczących życia Opiekuna Świętej Rodziny. Zachęcił też wiernych do przyjaźni ze św. Józefem, gdyż jest On wielkim orędownikiem u Boga w niebie.

Ks. Jerzy podzielił się z nami również informacjami na temat czasopisma „Miłujcie się!”, które jest drukowane w nakładzie 180 tys. egzemplarzy i wydawane w 23 językach.

Kapłan wspomniał również o formacji Ruchu Czystych Serc i Ruchu Czystych Serc Małżeństw, a także o corocznych październikowych spotkaniach członków RCS w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

Z kolei członkowie RCS Poznań dzielili się świadectwem życia i formacji we wspólnocie oraz zmaganiami w walce o czyste serce. Opowiedzieli również o swojej bliskiej relacji ze Świętym Józefem, który wyprosił im wiele łask. Głoszone przez nich świadectwo było dla nas, członków wspólnoty RCS diecezji kieleckiej, wielkim umocnieniem i potwierdzeniem wyboru pójścia drogą czystej miłości. RCS jest kliniką czystych serc, w której Jezus uzdrawia i leczy nasze zranione serca.

Po uroczystej Eucharystii młodzi ludzie z RCS rozdawali wiernym egzemplarze „Miłujcie się!”.

Serdecznie dziękujemy wspólnocie RCS Poznań za podzielenie się swoją cząstką życia w czystości serca. Kolejny raz mogliśmy się przekonać, że czystość serca jest wielką łaską i wartością, o którą chcemy walczyć, aby wzrastać w wierze i iść drogą czystej i pięknej miłości.Ogromnie cieszymy się z odwiedzin ks. Jerzego i RCS Poznań w naszej diecezji.

Serdeczne Bóg zapłać ks. Jerzemu za skierowane do nas Słowo Boże podczas homilii w tak ważnym dla nas dniu!

Wierzymy, że to wydarzenie przyniesie dobre owoce i natchnie serca młodych ludzi, aby zapragnęli żyć w czystości serca!

 

Dominika Krzemińska, Maria Boś, Katarzyna Sobota, Ruch Czystych Serc

Ks. Dariusz Węgrzyn Moderator RCS DK

 

ITE AD JOSEPH

RUCH CZYSTYCH SERC KIELCE I BUSKO ZDRÓJ ZAPRASZA

Uwielbienie ze św. Józefem!

Kiedy? Niedziela 9 maja 2021 r.

Gdzie? Kościół pw Świętego Brata Alberta w Busku – Zdroju.

O której?

17.00 Uwielbienie Ite ad Joseph – LUMEN I RCS

18:30 Nabożeństwo Majowe – w aranżacji muzycznej zespołu LUMEN

19:00 Msza Święta, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi Ks. Jerzy Molewski z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii zagranicznej, zastępca redaktora naczelnego pisma „Miłujcie się” i moderatora krajowego Ruchu Czystych Serc.

Dlaczego ze Świętym Józefem? Prośmy, aby Święty Józef wypraszał nam dar czystego serca i prowadził po drogach pięknej miłości!

W parafii pw. Św. Brata Alberta w Busku Zdroju, będzie to czas Peregrynacji Obrazu Świętego Józefa, którą zainicjował Ksiądz Biskup Jan Piotrowski w dniu 1 maja 2021 r. błogosławiąc obrazy św. Józefa w Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach.

Peregrynacja Obrazu Opiekuna Rodziny odbywa się w całej diecezji kieleckiej, pod hasłem: „Święty Józefie, po drogach życia nas prowadź”.

Pan Zbigniew Małkowicz wraz zespołem LUMEN, którzy poprowadzą nas w rytmie uwielbienia dzieląc się owocami swojej twórczości oraz pracy i RCS DK, który ma swoją wspólnotę międzyparafialną w Kielcach jak też w Busku Zdroju zapraszają: ITE AD JOSEPH – Idźmy do Świętego Józefa.

Z powodu przepisów sanitarnych zapraszamy również do łączności duchowej i do uczestnictwa we wspólnej modlitwie za pośrednictwem transmisji on-line na naszej stronie parafialnej.

 

 

 

PEREGRYNACJA W PARAFII pw. Św. BRATA ALBERTA

                                      W BUSKU-ZDROJU                

                     

Ewangelia Mt 1, 16. 18-21. 24a

Józef poznaje tajemnicę Wcielenia

X Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: « Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów ».

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

Oto słowo Pańskie.

 

PIEŚŃ O Józefie ukochany 

 

Odczytanie modlitwy Biskupa Kieleckiego

 

Święty Józefie – Przemożny Patronie Kościoła Świętego!

Twoja obecność w Kościele – w żywej wspólnocie naszej wiary ‒ zachęca

nas, abyśmy z Tobą byli świadkami wiary w Jezusa Chrystusa,

Syna Bożego, naszego Pana i Odkupiciela.

Bóg, który jest Miłością (por. 1 4, 16) wybrał Ciebie, męża sprawiedliwego,

abyś roztoczył opiekę nad Jezusem z Nazaretu i Jego Matką, Dziewicą Maryją.

W posłuszeństwie wiary i zaufania Bogu, Jezusowi i Maryi ‒ powierzonych

Twojej opiece – oddałeś im całe swoje życie, jego nadzieje i wyzwania,

trudy i sytuacje nieoczekiwane. Byłeś zawsze tam, gdzie chciał

Cię mieć Bóg: w Nazarecie i Betlejem, na drogach ucieczki do Egiptu

i w świątyni jerozolimskiej. Zawsze byłeś przy Jezusie i Maryi!

Twoje milczenie, to twoja życiowa wielkość w wierze, nadziei i miłości,

czego my chrześcijanie XXI wieku, przede wszystkim jako córki

i synowie Kościoła katolickiego tak bardzo potrzebujemy.

Potrzebujemy milczenia przed Bogiem na modlitwie, ufnej wiary

w naszym życiowym powołaniu, miłości w małżeństwach i rodzinach,

zaufania między pokoleniami; dzieci, młodzieży i starszych, a nade

wszystko pokornej obecności wśród powierzonych nam życiowych zadań.

Prosimy Cię! W Roku Tobie poświęconym i w Roku Rodziny ogarnij

nas swoim ojcowskim sercem. Jako ojciec umiłowany, naucz nas wolnej

od emocji codziennej czułości, która otwiera serce na posłuszeństwo

Bogu, a bliźniego przyjmuje z miłością.

Święty Józefie, po drogach życia nas prowadź

W świecie, gdzie Bóg Ojciec ‒ nasz Pan i Stwórca ‒ pozwala

nam żyć, mamy być solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5, 13-16).

Św. Jozefie, naucz nas odwagi wiary, cierpliwej pracy nad sobą i świadectwa,

które pozwolą naszym braciom i siostrom zobaczyć Jezusa

Chrystusa w Kościele i w Eucharystii, w słowie Bożym i w nas samych.

Amen.

 

Modlitwa księdza proboszcza na powitanie Obrazu

Święty Józefie, witamy Cię i pozdrawiamy w naszej parafialnej wspólnocie.

Niech w dniach Twojej pośród nas obecności

parafia nasza stanie się Nazaretem, w którym Jezus Chrystus pod Twoją opieką,

będzie wzrastał w naszych sercach, w naszych rodzinach

i tam gdzie pracujemy, cierpimy i odpoczywamy.

Spraw, aby czas Twojego nawiedzenia był czasem błogosławionym,

ubogaconym owocnym spotkaniem z Tobą każdej rodziny i każdego z nas.

Nie omijały Cię, św. Józefie, podobnie jak i nas,

rożne zawirowania życiowe, problemy i rozterki.

Naucz nas sztuki przeżywania ich, tak jak to czyniłeś Ty.

Poprowadź nas po drogach życia, aby niósł nas dynamizm wiary,

entuzjazm nadziei i radość miłości.

Ty Bogu i Jego słowu zawierzyłeś.

A ponieważ Boga słuchałeś, usłyszałeś od Niego

uszczęśliwiające Ciebie, Maryję, ale i nas ludzi, rozwiązanie.

Dzięki Maryi i Jej FIAT i dzięki Tobie, który czyniłeś wszystko tak,

jak powiedział Ci Bóg, świat otrzymał największy Dar, Zbawiciela,

który pod macierzyńską opieką Maryi

Święty Józefie, po drogach życia nas prowadź

i Twoją ojcowską opieką,

wzrastał w latach, w mądrości i łasce u Boga i u ludzi.

Nazwano Cię Mężem Sprawiedliwym,

bo bezwzględnie przylgnąłeś do Boga i Jego woli.

Wspomagaj nas, abyśmy zrozumieli, że tylko w Bogu można odnaleźć siebie,

aby stać się darem dla drugich, że tylko Bóg nadaje sens naszemu życiu

i w Nim można znaleźć odpowiedź

na podstawowe egzystencjalne pytania

dotyczące życia i śmierci, cierpienia i krzyża, ofiary i poświęcenia.

Wyproś nam, św. Józefie, łaskę odwagi zawierzenia do końca Bogu

i Kościołowi, którego jesteś Patronem,

posłanemu na świat przez Jezusa Chrystusa,

głoszącemu Jego Ewangelię, aby doprowadzić nas do zbawienia.

Poprowadź nas św. Jozefie na drogach życia,

abyśmy wiernie szli za Jezusem Chrystusem

i osiągnęli progi nieba, w którym On nam przygotował miejsce.

Tylko stań przy nas Józefie święty

najpokorniejszy po Maryi z ludzi.

Amen.

 

Modlitwa parafian (rodzina z dziećmi) na powitanie Obrazu

Powitanie obrazu Świętego Józefa na rozpoczęcie peregrynacji w parafii 

Dziś nasza parafialna rodzina dostępuje szczególnej łaski, bo wśród nas

witamy w znaku obrazu peregrynacji Świętego Józefa.

Święty Józefie ufamy, że Twoja obecność wśród nas zaradzi naszym

codziennym potrzebom i trudnościom,

z którymi nie dajemy sobie rady.

Święty Józefie, wierzymy, że chcesz z nami być i rozmawiać,

tak jak rozmawiałeś z Maryją, Twoją małżonką,

choć Ewangelia nie zanotowała żadnego Twojego słowa.

Jednak Twoja cicha obecność w Świętej Rodzinie

dała jej siłę, oparcie i bezpieczeństwo.

Niech Twoja obecność pośród nas umocni nas

mądrością Twojej wiary.

Pokrzepi naszą nadzieję i rozpali w nas płomień miłości.

Pragniemy, aby w czasie Twej obecności nasze serca odbudowały zaufanie pokładane w Bogu.

Pozwól, aby naszą siłą i umocnieniem była

ufna modlitwa, którą Ty zanosiłeś do Boga

będąc w trudnościach i doświadczeniach.

Bądź pozdrowiony nasz Wielki Patronie,

przyzywany Twego przemożnego za orędownictwa

i zanosimy modlitwę do Boga za nas samych, za nasze rodziny,

za naszą parafię, Kościół Święty i świat cały.

Przyzywany Twego orędownictwa wołając słowami modlitwy,

której uczy nas dziś

Piotr naszych czasów Papież Franciszek:

Witaj, opiekunie Odkupiciela, i oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna; Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O Święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,

i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,

i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

 

 

Peregrynacja  Obrazu  Świętego  Józefa

Zachęcamy do przeczytania artykułu na stronie Diecezji Kieleckiej.

https://www.diecezja.kielce.pl/rozpoczela-sie-peregrynacja-obrazu-sw-jozefa-z-kieleckiego-sanktuarium-opiekuna-rodziny