Get Adobe Flash player

Menu

5. Formacja

Formacja

 

 

 Postulat jest przygotowaniem do nowicjatu.  Trwa 6 miesięcy.

W tym czasie kandydatka  zapoznaje się z życiem zakonnym,

duchowością Zakonu  i  jego charyzmatem . Uczy się modlitwy brewiarzowej, trwania w skupieniu  i wyciszeniu, włącza się do pracy apostolskiej.

 

Nowicjat jest podstawowym etapem formacji zakonnej.Trwa 2 lata. Jest to czas przygotowania do całkowitego oddania się Bogu na drodze rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Nowicjat kończy się złożeniem ślubów.

„… Oddaję się całym sercem Tobie, Ojcze Miłosierdzia, abym w naszej rodzinie zakonnej, z pomocą Ducha Świętego, mogła dążyć do doskonałej miłości, służąc chorym i ubogim za przykładem Twego Syna Jezusa Chrystusa …” (Konstytucje)

 

Juniorat  jest etapem poprzedzającym profesję wieczystą, obejmuje cały okres ślubów czasowych, który zasadniczo trwa 5 lat. Siostry juniorystki  uczestniczą w pracach Zgromadzenia, starając się harmonijnie łączyć modlitwę z działalnością apostolską. W okresie Junioratu siostry mogą uzupełniać formację zawodową i naukową.

 

 

Profesja wieczysta jest złożeniem na zawsze daru z siebie przez ślubowanie czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Siostra profeska wieczysta jest poświęcona Chrystusowi i służbie Kościoła oraz włączona na zawsze do Zgromadzenia.