Get Adobe Flash player

Menu

– październik

NOC  ŚWIĘTYCH

Jezus Chrystus – (jak nauczał Św Jan Paweł II) „tak jak sól nadaje smak pożywieniu i jak światło oświeca ciemności, tak świętość nadaje pełny sens życiu, czyniąc je odblaskiem Chwały Bożej . Święci przez swą miłość do Boga ukazali światu blask swych heroicznych cnót, stając się wzorami życia, które Kościół podał wszystkim do naśladowania”.

31 Października 2019 r  w kończącym się  Nadzwyczajnym miesiącu misyjnym wspominając świętych Świadków Ewangelii  od Ameryki  aż po Australię Parafianie, Młodzież  Ksm wspólnota Brata Alberta i Kuracjusze  w Kosciele Św Brata Alberta w Busku Zdroju prosili o ich wstawiennictwo aby dopomagali chrześcijanom naszych czasów  nieść światu Ewangelię. Przyzywali Wstawiennictwa dla całego Świata  przez wstawiennictwo świętych z różnych stron świata. W wizrunkach byli czczeni tego wieczoru Św. Józefina Bakhita  z Afryki, Św. Juan Diego z Ameryki, Św. Andrzej Kim TEHEON   z Azji, Św. Maria od Krzyża Helena MacKillop z Australii, Św. Jan Paweł II oraz Polscy Świeci i Błogosławieni oraz w Relikwiach Świeci którzy Patronuja Parafii i Kaplicom na terenie obietym opiekom duszpasterską.

Wierni o godzinie 18. 00 Modlitwą w Kościele pod wezwaniem Świętego Brata Alberta rozpoczęli czuwanie zwane Nocą Świętych a zakończyła je procesją z relikwiami i wizerunkami Świętych do kaplicy świętej Anny.

ZAPROSZENIE

 

 

ZAPROSZENIE

Koncert organowy