Get Adobe Flash player

Menu

7. Założyciel

GWIDON, któremu tradycja nadała tytuł błogosławionego, urodził się we Francji, prawdopodobnie między rokiem 1140 a 1145 , w mieście Montpellier.

Był najmłodszym synem Guillema VII – księcia Montpellier  i Matyldy – hrabiny

z Burgundii.

Czytając Pismo święte odkrył, że Chrystus utożsamił się z każdym człowiekiem będącym w duchowej , bądź materialnej nędzy.  Szczególnie mocno poruszyły go słowa Jezusa zapisane w Ewangelii św. Mateusza:

 

‘bo byłem głodny a daliście Mi jeść,

byłem spragniony, a daliście Mi pić,

byłem bezdomny, a przyjęliście Mnie,

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie,

byłem chory, a odwiedziliście Mnie,

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.

 

..Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście  uczynili

/ Mt 25, 31-45 /

 

 

Gwidon sprzedał cały swój majątek odziedziczony po rodzicach

i na przedmieściach rodzinnego miasta wybudował szpital – przytułek, gdzie gromadził wszystkich potrzebujących pomocy. Stworzył dom integrujący ludzi różnych kategorii,

co było zupełną nowością w ówczesnych czasach.

Zgromadzonym podopiecznym sam, osobiście służył, a  przykład jego ofiarnej miłości sprawił, że wkrótce pojawiło się wielu jego naśladowców: mężczyzn i kobiet.

Tak powstał Zakon, któremu założyciel – Gwidon  z Montpellier za Patrona obrał Ducha Świętego, a za godło podwójny krzyż z gołębicą- symbol Trójcy Świętej.

Gwidon dbał nie tylko o potrzeby materialne podopiecznych, ale też otaczał ich opieką duszpasterską.

Dzieło charytatywne Gwidona zwróciło uwagę jednego z największych papieży średniowiecznych – Innocentego  III, który w 1998 roku zatwierdził Zakon i ufundował w Rzymie, w pobliżu bazyliki św. Piotra wielki szpital. W 1201 roku administrację i zarząd nowego szpitala powierzył Gwidonowi. Szpital ten istnieje do dziś.

 

Szpital w Montpellier oraz wszystkie inne szpitale realizujące idee Gwidona, nosiły nazwę „ Szpitale Ducha Świętego.”

 

Gwidon był pierwszym Przełożonym Generalnym Zakonu Ducha Świętego. Zmarł w Rzymie, w 1208 roku. O nim później napisano w „Rocznikach Kościelnych”:

 

 „Gwidon, założyciel zakonu szpitalnego, był drogi Innocentemu  z powodu nadzwyczajnej świętości, a także zasłużył  na imię    b ł o g o s ł a w i o n e g o”.

 

Do dziś nie dokonano aktu beatyfikacji Gwidona z Montpellier . Tytuł „błogosławionego” jest mu nadawany z tradycji wiary. W Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego jego wspomnienie jest obchodzone dnia 6 lutego.