Get Adobe Flash player

Menu

Wspólnoty i grupy działające w parafii

– Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym;

– Chór Parafialny;

– Droga Neokatechumenalna;

– Grupa AA;

– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży;

– Krucjata Jednej Modlitwy;

– Ministranci;

– Odnowa w Duchu Świętym;

– Rodzina Radia Maryja;

– Ruch Czystych Serc;

– Schola „Albertowe Słoneczka”;

– Wspólnota Świętego Brata Alberta.