Get Adobe Flash player

Menu

-styczeń

 

Święto Dziennikarzy

24 stycznia, w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Salezego patrona dziennikarzy, obchodzony jest w Kościele Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

W niedzielę, 26 stycznia br. we Mszy św. o godz. 17.00 modliliśmy się w intencji dziennikarzy naszego regionu. Po Mszy św. dziennikarze spotkali się w Izbie Chleba.

hot.redAlbert 004 (800x506) hot.redAlbert 008 (800x500)

Więcej zdjęć w Galerii. Fot. T. Ura

 

 

 

Apel przyjaciół Pani Anny 

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli i wielkiego serca o pomoc dla Anny Banaszek, która cierpi na włóknienie płuc oraz odmę śródpiersiową samoistną. Obecnie stan jej zdrowia drastycznie się pogorszył.

Jedynym ratunkiem okazał się przeszczep płuc. Została umieszczona na liście oczekujących na przeszczep w klinice w Zabrzu, jednak w jej przypadku znaczenie ma każdy dzień. Najszybciej taką pomoc może uzyskać za granicą. Koszty leczenia w Wiedniu to ok. 200 000 Euro.

Ania ma troje dzieci w wieku szkolnym. Cała rodzina pozostaje obecnie na utrzymaniu męża. Ania ma 42 lata, jest z zawodu nauczycielką. Dotychczas pracowała w SP w Hołudzy, Chotlu Czerwonym i w Złotej.

Wszelkie bezpośrednie wpłaty na leczenie prosimy przesłać na konto Caritas Kieleckiej:

ING Bank Śląski 21105014161000000500115811 z dopiskiem ,,pomoc dla Anny Banaszek”

Za wszelką życzliwość i pomoc w imieniu rodziny Pani Anny Banaszek z góry serdecznie dziękujemy.

 

 

 

Rekolekcje

plakat3

 

 

Poświęcenie tablicy upamiętniającej mieszkańców Buska biorących udział w Powstaniu Styczniowym

W dniu 19 stycznia odbyły się w kościele p.w. NPNMP w Busku-Zdroju uroczystości związane ze 151 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. ppłk Witold Mach, kapelan garnizonu kieleckiego. Po Mszy św. pan Józef Czernikiewicz, żołnierz AK, odsłonił tablicę upamiętniającą mieszkańców Buska, burmistrza Feliksa Jaworskiego i ks. Proboszcza Wojciecha Świątkiewicza – uczestników Powstania Styczniowego. Poświęcenia tablicy dokonali: ks. ppłk Witold Mach i ks. Proboszcz Tadeusz Szlachta. Uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz parafialny, gdzie modlono się za powstańców, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze na ich grobie.

Homilia ks. ppłk Witolda Macha

IMG_9650 (800x533) IMG_9653 (533x800) IMG_9663 (533x800) IMG_9674 (800x533) IMG_9678 (800x533) IMG_9688 (800x533) IMG_9692 (800x533) IMG_9693 (533x800) IMG_9704 (800x533) IMG_9707 (800x533) IMG_9712 (800x533)

Więcej zdjęć w Galerii. Fot. Ks. Marek Podyma

 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

plakat_w_jpg

 

Opłatek Rodziny Radia Maryja

Tegoroczne spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja w naszej parafii odbyło się w klimacie radości po uzyskaniu miejsca na Multipleksie. Zgromadzenie ożywiły kolędy śpiewane  przez uczestników i członków Chóru Parafialnego, którzy dołączyli do spotkania.

Ks. Marek Podyma

IMG_9579 (800x533) IMG_9590 (800x533) IMG_9596 (800x533) IMG_9618 (800x533) IMG_9623 (800x533) IMG_9634 (800x533)

Więcej  zdjęć w Galerii. Fot. Ks. Marek Podyma

 

Kolędowanie z „Albertowymi Słoneczkami”

IMG_9542 (800x533) IMG_9568 (800x533) IMG_9527 (800x533) IMG_9577 (800x533)

Więcej  zdjęć w Galerii. Fot. Ks. Marek Podyma

 

 

Zaproszenie

W pułapce wojny 2

 

Spotkanie Noworoczne

W Uroczystość Objawienia Pańskiego w Domu Parafialnym odbyło się pierwsze spotkanie  Wspólnoty Św. Brata Alberta  w nowym roku  kalendarzowym. Były też osoby, które wspierały Wspólnotę w jej działaniu jak również współuczestniczyły w realizowaniu różnych inicjatyw Wspólnoty.

Pan Aleksander Palmowski zasugerował podejmowanie kolejnych inicjatyw na rzecz naszej parafii co doskonale wpisuje się w program duszpasterski rozpoczętego roku. Kiedy mijający rok upłynął pod znakiem przygotowania do poświęcenia kościoła tak bieżący rok pozwoli nam świętować trzydziesty rok istnienia naszej parafii nie zatrzymując się w działaniach i takich, które pozostawiłyby wymierny ślad działań materialnych.

To poobiednie spotkanie stało się również okazją do wspólnego kolędowania i rozmów o czekające nas przyszłości.

 

IMG_9523 (800x533) IMG_9521 (800x533) IMG_9507 (800x533) IMG_9498 (800x533) IMG_9514 (800x533)

Więcej zdjęć w GALERII.

 

 

 

Sprawozdanie duszpastersko-ekonomiczne za 2013 rok

 

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKO-EKONOMICZNE ZA 2013 ROK

W parafii p.w. Św. Brata Alberta duszpasterze obsługują kościół parafialny, kaplicę św. Anny, kościółek w Chotelku Zielonym oraz kaplice w Szpitalach Wojskowym i Krystyna odprawiając w niedziele 11 Mszy św. w pięciu miejscach.

Statystyka: Na podstawie danych uzyskanych w czasie Wizyty Duszpasterskiej w 2013 roku możemy stwierdzić, że na terenie parafii:

Zamieszkuje – 5150 osób

Wierzących – 4875

Rodzin – 1841

Przyjmuje księdza – 1601

Zamknięte –  240  (pustostany, stancje i świadomie zamknięte).

Życie Wspólnoty parafialnej:

chrztów: 54

Pogrzebów: 64

Ślubów: 26

I Komunie św. przyjęło 42 dzieci a ogółem rozdano 164 000 kom. Św.

Sakrament Bierzmowania 53 młodzieży.

Życie duchowe.

W ubiegłym roku zwiększyła się liczba związków niesakramentalnych nie mających żadnych przeszkód w zawarciu ślubu kościelnego, dostrzegamy niepokojący spadek frekwencji na Mszach  św. niedzielnych przez rodziny wychowujące dzieci i młodzież co zatem idzie mniej widzimy dzieci i młodzieży na liturgii niedzielnej i świątecznej. Owocuje to również kryzysem wiary nastolatków, którzy niejednokrotnie z własnej woli nie przystępują do Sakramentu Bierzmowania. Taka postawa wynika również z negatywnego wpływu środowiska laickiego i rówieśniczego, które oddziałuje na nastolatków poza domem, a rodzice nie mają na to wpływu. Obserwujemy  odejście starszych dzieci i młodzieży od sakramentu pokuty. Około 50 % kandydatów do bierzmowania wyrażających pragnienie przyjęcia tego sakramentu nie przystąpiła do spowiedzi jeszcze dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia a więc pewnie i na Święta też nie byli.

Naszej parafii nie omijają patologie alkoholizmu, narkomanii i rozwodów małżeńskich i rozwiązłości. W czynny sposób we wspólnocie modlitewnej i w ponoszeniu kosztów utrzymania parafii uczestniczy około 30% parafian. Pozostali czynią to okazjonalnie i nieproporcjonalnie do możliwości. Pewnym obrazem biernej postawy wobec ważnych wydarzeń parafii może być brak zainteresowania zarówno w czynnym uczestniczeniu w misjach  przed konsekracją, samą uroczystością konsekracyjną, jak i też w pragnieniu posiadania pamiątki z tego wydarzenia. Dla porównania w Parafii Białogon k. Kielc sporo mniejszej od naszej, kamerzysta sprzedał po konsekracji prawie 400 płyt video, u nas na zamówionych 100 sprzedano 30 płyt. (ta dystrybucja należy do kamerzysty, parafia nie czerpie z tego żadnych profitów, ale jest to obraz zainteresowania bądź co bądź bardzo ważnym wydarzeniem w parafii na które niektórzy czekali 30 lat!)

W życiu liturgicznym parafii uczestniczy duża grupa przebywających w Uzdrowisku kuracjuszy. Trzeba to jasno powiedzieć: Wzbogacają oni naszą wspólnotę modlitewną, ale i w jakiś sposób partycypują w pracach przy kościele chociażby przez ofiary składane na tacę.

Wspólnoty: Neokatechumenat: I Wspólnota Drogi Neokatechumenalnej 30 osób,

II Wspólnota Drogi Neokatechumenalnej 12 osób. Wspólnoty składają się z wiernych z Buska Zdroju, Chmielnika i z Pińczowa.)

Wspólnota św. Brata Alberta 14osób

Odnowa w Duchu Św. 11 osób

Krąg Biblijny 6 osób

Apostolat Maryjny 6 osób

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym 23 osoby

Koła Różańcowe 40 osoby

Terenowe Biuro Radia Maryja 5 osób i 50 sympatyków

Caritas Parafialna 11 osób

Chór Parafialny 18 osób z różnych parafii buskich

Schola  17 osób

Ministranci 28 osób

Wspólnoty parafialne w sposób czynny włączają się w życie religijne i duszpasterskie parafii. Jako szczególnie aktywne należy wyliczyć obecnie Wspólnotę św. Brata Alberta (Organizuje comiesięczne Msze św. z dzieleniem chleba, Wigilie u św. Brata Alberta pikniki zbierające fundusze na prace w parafii), Chór parafialny, Caritas oraz scholę parafialną „Albertowe Słoneczka”. Media Parafialne. Od 17-go listopada działa przebudowana strona parafialna: www.albert-busko.pl  pod redakcją pani Marii Nogaś. Dla informacji podam, że od 17 listopada stronę odwiedziło blisko 21 000 osób. Na stronie można nie tylko odnaleźć teksty i zdjęcia, ale również pliki dźwiękowe nauk rekolekcyjnych i kazań. Została też wznowiona gazeta parafialna „Boski Zdój”,  w której będziemy mogli znaleźć informacje ż życia parafii i Kościoła powszechnego.

Najważniejsze wydarzenia 2013:

Wizytacja Kanoniczna dokonana przez biskupa Mariana Florczyka. Jubileusz 30-lecia powstania Parafii p.w. św. Brata Alberta w Busku-Zdroju. Misje przed konsekracją Kościoła

Konsekracja kościoła 24-11-2013 roku. Wykonane prace przed konsekracją kościoła: -Drugi etap gruntownej przebudowy dachu i jego uszczelnienie: Te prace pochłonęły 147 000zł (pozostaje do spłaty 15 000zł). -Prace sztukatorskie i malarskie oraz przeróbka wejścia na chór muzyczny, budowa ściany działowej na antresoli zasłaniającej otwór zasysający powietrze do ogrzewania kościoła. Te prace wykonane zostały metodą gospodarczą, ale i tak robocizna wraz z materiałami pochłonęły sumę 30 200zł. W roku 2013 zostały wykonane następujące prace artystyczne: -fresk w kaplicy chrzcielnej, -fresk w kaplicy Miłosierdzia Bożego o wartości 70 000zł (z tego pozostaje do zapłaty 50 000zł), -balustrada na antresoli nad kaplicą chrzcielną za 11 500zł, -ławy dla służby liturgicznej w prezbiterium kościoła i sedilia do kaplicy Fatimskiej oraz konfesjonał za sumę 22 500zł. -Wykonano krzyż przy ołtarzu podstawę pod paschał, mosiężne zacheuszki i pozostałe elementy metaloplastyki, dwa pulpity do prezbiterium i detale kamieniarskie za 31000zł (z tego pozostaje dozapłaty10 000zł). -Wykonano siedem złoconych kamiennych świeczników ze świecami 12 700zł, oświetlenie Drogi Krzyżowej, ołtarza i chrzcielnicy za 4200zł. -Zakupiliśmy też kilka oszczędnych, nowoczesnych lamp ledowych do oświetlenia kaplicy Miłosierdzia Bożego, chóru muzycznego, antresoli oraz niezbędne lampy do podświetlenia kaplicy Fatimskiej za sumę 8500zł. -Na zakup mikrofonów, statywów oraz obsługę sprzętu nagłośnieniowego wydaliśmy 4850zł. -Na zakup i wymianę zniszczonych płyt chodnikowych chodnika przy kościele oraz wykonanie prowizorycznych 11 ław do kaplicy Fatimskiej wydaliśmy 10 100zł. -Wymieniliśmy nieszczelne okna w dwóch salach domu parafialnego za sumę 7 800zł. Wszystkie wydatki związane z przygotowaniem konsekracji poniesione w tym roku wyniosły ogółem 360 350zł z tego pozostaje jeszcze do zapłacenia 75 000zł zadłużenia. Tak kształtują się tylko wydatki inwestycyjne.  Opłaty za media, pensje pracowników oraz sumy przechodnie na instytucje kościelne i państwowe to dodatkowo 316 456zł.   Stanowi to po stronie poniesionych kosztów sumę 676 806zł. Wszystkie wydatki były pokrywane kolędy, z ofiar składanych na tacę i bieżących ofiar indywidualnych. Spodziewałem się, że konsekracja kościoła będzie dla parafian mobilizacją i każda rodzina złoży chociażby niewielki dar na miarę swoich możliwość. Stało się jednak inaczej. Na ponad 1840 rozniesionych zaproszeń wpłynęło na dzień 22 grudnia (miesiąc po konsekracji) 541 kopert co stanowi około 30% rodzin. Złożono ofiary w następującej wysokości: 10 000zł -1, 300zł -3,  200zł -17, 140zł -1, 120zł -2, 100zł -52, 70zł -3, 50zł -94, 40zł -16, 30zł -88, 20zł -210, 10zł -54 kopert. Razem stanowi to sumę 32 810zł. (Warto nadmienić, że gdyby nie jedna ofiara w wysokości 10 000zł to ogólna suma wyniosłaby 22 810zł). Serdeczne Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy podjęli ciężar ponoszenia tych prac. Żeby zapłacić najważniejsze faktury zlikwidowałem moje dwie prywatne polisy ubezpieczeniowe i konto bankowe oszczędnościowe pozyskując sumę na sumę 83 000zł, ale to nie rozwiązało problemu. Ktoś może zapytać: Dlaczego to tyle kosztuje? Musimy sobie uświadomić, że kościół buduje się na chwałę Bożą, ale i w celu stworzenia odpowiedniego klimatu modlitwy. Jeśli chcemy ataki cel osiągnąć to trzeba zaangażować najlaepszych artystów i użyć najlepsze materiały i nowoczesne technologie. Nie da się osiągnąć dobrego efektu końcowego bez poniesienia proporcjonalnych kosztów. Planowanie na przyszłość. Pytają mnie coraz częściej Parafianie: kiedy będą zrobione ławki w kościele. Zamierzałem rozpocząć prace przy ławkach po Nowym Roku –zarezerwowałem nawet termin u stolarza. Jednak w sytuacji, kiedy ofiary złożone jako dar z okazji poświęcenia kościoła okazały się niewystarczające na spłacenie prac podjętych z tej racji, dlatego wszelkie środki, również i te złożone w czasie zbliżającej się  wizyty duszpasterskiej zostaną przeznaczone na spłatę długów. Jasno pragnę powiedzieć: Ofiary złożone w czasie wizyty duszpasterskiej będą przeznaczone na spłatę długów a nie na nowe ławki w kosciele.  Prace przy ławkach rozpoczniemy z ofiar dotychczas zgromadzonych na ten cel. Uzbierało się suma 24 000zl co daje 12 ławek dwumetrowych, a dalsze zamówienie podejmiemy, -kiedy odzyskamy płynność finansową. Ostateczna cena jednego metra bieżącego ławki wynosić będzie 1000zł.Tak więc ławki do nawy głównej kościoła będą kosztować około 220 000zł. To nie jest jedyne zadanie, które czeka parafię. Poza wnętrzem kościoła trzeba będzie zadbać o elewacje kościoła i budynku parafialnego, o chodnik wokół kościoła oraz w jeszcze dalszej perspektywie budowę wieży. Ale to raczej należy do odległej przyszłości. Nie należy też zapominać o konieczności podjęcia dalszych prac remontowych przy kaplicy św. Anny jak i prac konserwatorskich przy kościółku w Chotelku Zielonym. Nie chcę nikomu robić bezpodstawnych nadziei. Nie podejmę nowych prac zanim nie zostaną spłacone długi. Pragnę wyrazić ogromną radość z faktu, że w 30-tą rocznicę erygowania parafii został poświęcony nasz kościół. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za ich wieloletni wytrwały trud w zbudowaniu tego Domu Bożego. Zachęcam, żebyśmy nie ustawali w wysiłkach w dokończeniu rozpoczętych prac materialnych, ale również w bardziej odpowiedzialnym budowaniu naszej wspólnoty wierzących. Sprzyja temu kolejny Rok Liturgiczny pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego” oraz zbliżająca się kanonizacja Jana Pawła II wobec której   każdy z nas powinien postawić sobie pytanie: Jak wygląda moja wiara w Jezusa Chrystusa i co dla Niego potrafię zrobić? Na 2014 rok składam moim Parafianom i Kuracjuszom przebywającym w Uzdrowisku najlepsze życzenia zdrowia, długich lat życia i pokoju w sercach oświeconych łaską Ducha Świętego oraz radości ze systematycznego spotykania się z Panem czasu Jezusem Chrystusem i ze wspólnotą wierzących w naszym pięknym poświeconym kościele. Szczęść Boże!

                                                                                  Ks. Proboszcz Marek Podyma