Get Adobe Flash player

Menu

Peregrynacja Figury św. Michała

NAWIEDZENIA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

Z MONTE SANT’ AGELO

Dzień trzeci

Wprowadzenie do Liturgii Ks. Proboszcza

 

 

Homilia Ks. Krzysztofa Stanula

 

IMG_5363 (640x427) IMG_5390 (640x427) IMG_5438 (640x427) IMG_5505 (640x427) IMG_5580 (640x427) IMG_5624 (640x427) IMG_5641 (640x427)

Więcej zdjęć w GALERII

 Dzień drugi

Błogosławieństwo dzieci

IMG_5286 (640x427)

IMG_5306 (640x427) IMG_5308 (427x640)

Nawiedzenie Kaplicy Św. Anny

IMG_2948 (640x480) IMG_2949 (640x480) IMG_2969 (473x640)

 

Wieczorna Msza św.

Homilia Ks. Rafała Szwajcy

IMG_3005 (640x480)

IMG_3051 (640x480) IMG_3102 (640x480)

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

 

Dzień pierwszy

IMG_2709 (474x640)

IMG_2719 (640x480)IMG_2767 (640x480)

Powitanie Figury Św. Michała Archanioła przez przedstawicieli parafii

IMG_2781 (640x480)

Powitanie Figury przez Proboszcza Ks. Prałata Marka Podymę

IMG_2806 (640x479)

Wprowadzenie do Eucharystii Ks. Arcybiskupa Edwarda Nowaka

Homilia Ks. Arcybiskup Edwarda Nowaka

IMG_2854 (471x640)

Słowo końcowe Ks. Proboszcza

Słowo końcowe Ks. Arcybiskupa E. Nowaka

Błogosławieństwo udzielone przez Księży Arcybiskupów

IMG_2913 (640x472)

IMG_2936 (640x474)

Więcej zdjęć w GALERII

PEREGRYNACJA FIGURY

ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z GARGANO

W 2014 r. odbędzie się peregrynacja Figury św. Michała Archanioła z Gargano w kilku parafiach diecezji kieleckiej, wśród nich i w naszej. Figura przybędzie do Parafii św. Brata Alberta 18 lipca 2014 roku o godz. 1830, a pożegnamy ją 20 lipca o godz. 1900. Będziemy wiec mogli uczestniczyć w okolicznościowych nabożeństwach w piątek, sobotę i niedzielę. Inicjatorką zorganizowania tego nawiedzenia była pani Janina Kamińska, a sprawy formalne sfinalizował  ks. Krzysztof, w czasie jesiennej pielgrzymki do Miejsca Piastowego, w którym mają siedzibę księża Michaelici. To nawiedzenie będzie okazją do ożywienia kultu Aniołów w naszym życiu religijnym jak również zawierzenia naszej wiary i życia opiece św. Michała Archanioła, wielkiego wspomożyciela w walce z Szatanem. Jest to niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, kiedy to działanie Złego Ducha potęguje się i narasta.
W zwyczaju wielu ludzi wierzących jest odmawianie prostego egzorcyzmu. Ta modlitwa przypomina nam, że nie jesteśmy sami w walce ze Złem i wystarczy tylko zwrócić się do Świętego Michała, a on stanie przy nas, gdy znajdziemy się  w niebezpieczeństwie i pokusach Szatana.

Pragnę teraz zachęcić do zapoznania się z historią Objawienia i z samym Sanktuarium św. Michała Archanioła w Gargano w którym miałem radość gościć przed kilku laty razem z moimi przyjaciółmi.

W Apulii, w południowo-wschodnim regionie Włoch, na górze Gargano, w mieście Monte Sant’Angelo znajduje się jedno z najsłynniejszych w Kościele katolickim sanktuariów ku czci świętego Michała Archanioła. Zwieńczeniem góry jest jedyna w swoim rodzaju bazylika zbudowana na wysokości 856 m n.p.m. Można tam dojechać drogą biegnącą od San Giovanni Rotondo wspinającą się krętymi serpentynami pod górę. Z góry roztacza się widok na domy pobudowane wzdłuż wąskich uliczek na stromych zboczach góry. W zachodzącym słońcu zasypiało miasto w którym jakby zatrzymała się historia…

Historia objawień św. Michała Archanioła na górze Gargano.

O starożytności kultu Św. Michała w tym miejscu świadczą dwa listy papieża św. Gelazego I pisane na przełomie 493 i 494 roku do biskupów oraz Liber de apparitione Sancti Michaelis in Monte Gargano z VIII wieku, w której to księdze opisane są objawienia św. Michała Archanioła.

Pierwsze objawienie, które według tradycji miało miejsce w roku 490, związane jest z historią zagubienia byka. Pewnego dnia bogatemu włościaninowi z Siponto zaginął najpiękniejszy byk z jego stada, pasącego się na wzgórzach Gargano. Właściciel po długich i wyczerpujących poszukiwaniach  znalazł go na samym szczycie góry, klęczącego u wejścia do groty. W złości napiął łuk i wypuścił strzałę, aby zabić nieposłuszne zwierzę. Ale strzała zamiast ugodzić byka, w sposób niewytłumaczalny zawróciła i zraniła strzelającego.

Wstrząśnięty tym wypadkiem właściciel udał się do biskupa, aby zapytać go o znaczenie tego niezwykłego wydarzenia. Biskup niezwłocznie zarządził trzy dni modlitw i pokuty. Kiedy kończył się ostatni dzień modlitw, biskupowi ukazał się Święty Michał Archanioł i przemówił do niego tymi słowami: „Ja jestem Archanioł Michał stojący przed obliczem Boga. Grota jest mnie poświęcona; ja sam jestem jej strażnikiem… Tam, gdzie się otwiera skała, będą przebaczone grzechy ludzkie… Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć tę grotę dla kultu chrześcijańskiego.”
Ponieważ ta góra była tajemnicza i prawie niedostępna i od wieków była miejscem kultu pogańskiego, biskup bał się tam pójść i długo zwlekał, zanim zdecydował się wypełnić polecenie Archanioła.

Znak zwycięstwa. Drugie objawienie nazwane „Epizodem zwycięstwa” miało miejsce w 492 roku. Podanie głosi, że kiedy Sipont oblężony był przez Germanów biskup Wawrzyniec w beznadziejnej sytuacji militarnej zarządził trzy dni pokuty po których miał otrzymać obietnicę zwycięstwa od  św. Michała jeśli mieszkańcy natychmiast przystąpią do walki. Podjęta bitwa toczyła się wśród błyskawic i grzmotów i została zakończona ostatecznym zwycięstwem mieszkańców Sipontu. Po roku biskup udała się wraz z mieszkańcami do groty w Gargano skąd słychać było się anielskie głosy. Kiedy przekonujący się coraz bardziej do autentyczności cudu Święty biskup Wawrzyniec spotkał się w te sprawie z papieżem św Gelazym, anioł objawił mu się kolejny raz i powiedział: „Zaniechaj myśli o poświęceniu groty, ja wybrałem ją na swoją siedzibę i już poświęciłem razem z moimi aniołami. Znajdziesz w niej znaki na skale i mój wizerunek, ołtarz, paliusz i krzyż. Wy tylko wejdziecie do groty i odmówicie przy mnie modlitwy. Jutro odprawicie dla ludu Najświętszą Ofiarę i zobaczycie, jak sam poświęcam tę świątynię.” Wydarzyło się to 29 września 493 r. i odtąd grota w Gargano nosi nazwę „Niebiańskiej Bazyliki” bo nie została poświęcona ludzką ręką.
Św. Michał Archanioł ukazał się Ostatni raz 25 września 1656 r. arcybiskupowi Pucciarellemu podczas epidemii dżumy. Przedstawił się tak: Jestem Archanioł Michał. Każdy, kto dotknie kamieni z mojej groty, wyzdrowieje. Pobłogosław kamienie: wykuj na nich znak krzyża i moje imię. Przepowiednia się spełniła. Od tego czasu wielu ludzi pragnie posiadać pochodzący z Gargano chociażby maleńki kamyk.
Noc cesarza Henryka
Wielu sławnych ludzi pielgrzymowało do Góry Świętego Anioła. Byli wśród nich władcy, papieże i święci. Warto wśród nich wymienić papieża Kaliksta II, który ogłosił Michała Archanioła „Księciem i opiekunem całego świata”. Przed wyborem na stolicę Piotrową udał się tam też św. Grzegorz Wielki, natomiast Bonifacy IX przyznał odwiedzającym to miejsce odpust zupełny. W grocie gościł też papież Leon XIII, autor słynnej modlitwy-egzorcyzmu do św. Michała Archanioła. Wreszcie 24 maja 1987 roku przybył tu z pielgrzymką papież-Polak Jan Paweł II.
Sanktuarium nawiedziło także wielu świętych –wśród nich św. Bernard z Clairvaux, św. Franciszek z Asyżu, który uznał się za niegodnym, żeby wejść do groty; św. Tomasz z Akwinu, św. Brygida Szwedzka, św. Alfons Maria de Liguori, założyciel redemptorystów, oraz św. ojciec Pio. Przybywali tu także władcy, by wymienić Ludwika II, Ottona III, Henryka II, który pierwszy spędził noc w grocie,( wcześniej nikt się na to nie odważył taką grozę budziło to miejsce), Karola I Andegaweńskiego. Gościł tu także król Polski Zygmunt Stary.
Niebiańska Bazylika Pierwsza budowla chrześcijańska w stylu wczesnoromańskim, wzniesiona w epoce bizantyjskiej, została usytuowana poniżej groty. Następnie, między VII i VIII w., Longobardowie dobudowali bazylikę, przez którą wchodziło się do sanktuarium. Istotne zmiany architektoniczne w sanktuarium nastąpiły podczas rządów Andegawenów w XIII w. Imponująca ośmioboczna dzwonnica, mierząca 27 metrów, która obecnie stoi obok wejścia do sanktuarium, powstała z inicjatywy Karola Andegaweńskiego i została ukończona w 1282 r.
Wchodząc do sanktuarium. Znajdujemy się przed schodami złożonymi z 86 stopni, które prowadzą w dół, do świętej groty, jakby do wnętrza ziemi. Na ścianach korytarza znajdują się łuki, wewnątrz których umieszczono nagrobki miejscowych rodzin. Od czasu do czasu można się też zobaczyć freski z Madonną i kilkoma świętymi. Na końcu schodów pielgrzym musi przejść przez Porta del Toro nazwaną tak od fresku nad portalem, który wraz z barokowymi kolumienkami powstał w 1657 r.
I tak, po pewnym czasie wchodzimy nareszcie do Niebiańskiej Bazyliki, która składa się z dwóch, kontrastujących ze sobą części: nagiej skały, miejsca wybranego przez Boga i wybudowanej obok przez człowieka nawy, będącej wyrazem czci dla świętości i próbą połączenia ludzkiej kondycji z Bożą obecnością.
Za drzwiami z brązu znajduje się więc nawa wybudowana pod koniec XIII w. przez Karola I Andegaweńskiego, stanowiąca jeden z pierwszych przykładów stylu gotyckiego na Półwyspie Apenińskim.
W absydzie został umieszczony ołtarz z końca XVII wieku z Najświętszym Sakramentem, w którym znajdują się kamienne rzeźby św. Józefa, św. Mikołaja z Bari i św. Antoniego z Padwy. Po lewej stronie absydy znajduje się kaplica Relikwii Świętego Krzyża, której budowę i wystrój ukończono w 1791 r. Zachowało się w niej wiele relikwiarzy. W środku, nad marmurowym ołtarzem, znajduje się kopia (oryginał jest przechowywany w muzeum Bazyliki) wspaniałego, misternie wykonanego kryształowego krzyża, zawierającego fragment Krzyża Świętego, podarowanego sanktuarium przez cesarza Fryderyka II.
Po prawej stronie, tuż obok wejścia do groty, znajduje się mały ołtarz z XVII wieku, wzniesiony ku czci św. Franciszka z Asyżu.
W głębi prezbiterium, stoi w półcieniu, wykonana z białego marmuru rzeźba św. Michała Archanioła, który zwycięża szatana. Posąg, zamknięty w srebrno-kryształowej urnie, umieszczono w grocie w 1507 roku.
Po lewej stronie prezbiterium mamy ołtarz poświęcony Matce Bożej Nieustającej Pomocy, a jeszcze bardziej na lewo, ukryte w załomie skalnym, znajduje się miejsce zwane „Studzienką” lub „Kroplą”. Nie było tu nigdy żadnego źródła, a jedynie w naturalny sposób gromadziła się woda kapiąca ze skały: uważano, że ma ona cudowne właściwości.
W tym miejscu groty znajduje się też kilka kamiennych rzeźb. Pośrodku dominuje figura św. Michała Archanioła, który zwycięża smoka, a po bokach znajduje się posąg Madonny z Dzieciątkiem oraz rzeźby przedstawiające Najświętszą Trójcę i św. Mateusza Apostoła.
Miejsce to od wieków nawiedzane jest przez pątników ze wszystkich stron świata. W tej świątyni poświęconej nie ludzką ręką pielgrzymi otrzymują łaski niezwykle hojnie.
W chwili obecnej trudno nam wybrać się do opisanych miejsc ale być może po tym jak naszą parafię nawiedzi figura św. Michała Archanioła z Gargano podejmiemy pielgrzymowanie na Górę Świętego Anioła.

Opracował Ks. Marek Podyma na podstawie tekstów internetowych.

 

 

NAWIEDZENIA FIGURY

ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Z MONTE SANT’ AGELO

Parafia św. Brata Alberta w Busku Zdroju

18-20 lipca 2014

 Prowadzi ks. Krzysztof Stanula CSMA 

 

DZIEŃ PIERWSZY – PIĄTEK 18 lipca 2014

  6.30 – Msza św. z nauką

9.00 – Msza św. z nauką

10.30 – Msza św. z nauką

12.00 – Msza św. z nauką

18.30 Nabożeństwo oczekiwania. Ulica Mickiewicza koło Urzędu Miasta i Gminy. Procesja i uroczyste powitanie figury św. Michała Archanioła w kościele parafialnym

19.00 Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem JE Ks. Arcybiskupa Edwarda Nowaka z Rzymu.

21.00 – Apel Jasnogórski.

21.30 – 24.00 – Czuwanie wspólnot parafialnych.

 

DZIEŃ DRUGI – SOBOTA 19 lipca 2014

8.30 – Różaniec w intencji osób chorych, samotnych i starszych.

 9.00 – Msza św. z nauką

10.30 – Msza św. z nauką odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, błogosławieństwo osób chorych, samotnych i starszych.

12.00 – Msza św. z nauką dla dzieci z błogosławieństwem dzieci z racji nawiedzenia figury.

15.00 – Przewiezienie Figury do kaplicy Św. Anny. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy do św. Michała Archanioła. Zawierzenie Uzdrowiska i Kuracjuszy opiece św. Michała Archanioła.

16.00Eucharystia. (W kaplicy św. Anny) i powrót figury do kościoła parafialnego.

19.00 – Msza św. w z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem.

21.00 – Apel Jasnogórski procesja z Figurą św. Michała Archanioła wokół kościoła.

 

DZIEŃ TRZECI – NIEDZIELA 20 lipca 2014

7.00 – Msza św. z Aktem Poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi.

8.30 – Godzinki ku czci św. Michała Archanioła.

9.00 – Msza św. z Aktem Poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi.

10.30 – Msza św. z Aktem Poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi.

12.00Suma z udziałem Pocztu Sztandarowego Policji i delegacji Policjantów. Msza św. z Aktem Poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi.

18.00 – Film o objawieniach i sanktuarium św. Michała Archanioła na Gargano.

19.00 – Msza św. z Aktem Poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi, pożegnanie figury i zakończenie nawiedzenia.

          W czasie nawiedzenia po Mszach św. będzie możliwość przyjęcia  Szkaplerza św. Michała Archanioła.

 

 

 

 ŚW. MICHAŁ  ARCHANIOŁ  w naszej parafii!

michał (609x312)

W 2014 r. odbędzie się peregrynacja Figury św. Michała Archanioła z Gargano w kilku parafiach diecezji kieleckiej wśród nich i w naszej. Figura gościć będzie w Parafii św. Brata Alberta od godz. 1830  18-go lipca do godz. 1900 20-go lipca 2014 roku w piątek, sobotę i niedzielę.

W PROGRAMIE NAWIEDZENIA:

  • msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów,
  • adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą wstawienniczą,
  • Celebracja Sakramentu Pojednania,
  • Uczta słowa – kazania i konferencje o świecie aniołów,
  • błogosławieństwo osób starszych, chorych i dzieci,
  • modlitwa egzorcyzmem prostym
  • akt oddania św. Michałowi Archaniołow,
  • przyjęcie szkaplerza św. Michała Archanioła,
  • film o sanktuarium w Monte Sant’ Angelo: „Między wiarą a kulturą”.

O szczegółowym przygotowaniu do nawiedzenia Figury św. Michała Archanioła z Gargano będziemy informować na bieżąco zarówno na stronie internetowej parafii jak i w gazecie parafialnej. Przedstawimy również historię sanktuarium w Gargano jak i historię kultu.