Get Adobe Flash player

Menu

– Kaplica w Sanatorium Krystyna

Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej w Szpitalu Uzdrowiskowym „Krystyna” powstała dzięki życzliwości Prezesa Uzdrowiska … Oryniaka i ofiarności pani Margit Janisiewicz z Krakowa, która wyposażyła kaplicę w niezbędne parlamenty liturgiczne. Prace były prowadzone przez proboszcza parafii p.w. Św. Brata Alberta na terenie której znajduje się kaplica. Wystrój ściany ołtarzowej zaprojektował i wykonał pan Stanisław Dyga z Krakowa a witraż przedstawiający Jezusa uzdrawiającego chorych zaprojektował i wykonał Piotr Ostrowski z pracowni wiraży Żeleńskich w Krakowie.

Dnia 16-go grudnia 2006 -go roku  o godz. 1100 J.E.Ks.Bp Dr Kazimierz Ryczan  poświęcił kaplicę p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i odprawił uroczystą Eucharystię w której wzięli udział pracownicy Uzdrowiska duchowni i kuracjusze .

Msze św. w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w „Krystynie są odprawiane w niedziele i święta o godz. 70 oraz dodatkowo w dni powszednie, kiedy na leczenie do szpitala „Krystyna” przyjeżdżają duchowni z innych parafii .

 „Matce Boskiej Częstochowskiej,

Dla pożytku duszy i ciała kuracjuszy

 i niepełnosprawnych,

mój wieczysty, dziękczynno-błagalny dar misyjny

 za całą moją rodzinę żywych i zmarłych:

na Węgrzech, w Polsce, w Szwecji i w Stanach Zjednoczonych.

Matko proszę, aby nikt nie został potępiony”.

Margit Janisiewicz (Fundatorkaq)