Get Adobe Flash player

Menu

– listopad

IMIENINY KS. PROBOSZCZA ANDRZEJA JANKOSKIEGO

ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH

10. rocznica Konsekracji Kościoła

40. rocznica powstania Parafii

Fot. Ks. Prałat Marek Podyma i  Maria Nogaś

 

VII DZIEŃ MISJI ŚWIĘTYCH

Zawierzenie się wiernych Matce Najświętszej

VI DZIEŃ MISJI ŚWIĘTYCH

Sakrament Namaszczenia Chorych

Droga Krzyżowa ulicami miasta

Fot. Ks. Prałat Marek Podyma

V DZIEŃ MISJI ŚWIĘTYCH

Sakrament Pokuty i Pojednania

Umieszczenie przed kościołem nowego Krzyża Misyjnego

 

IV DZIEŃ MISJI ŚWIĘTYCH

Przygotowanie do Sakramentu Pokuty i Pojednania

III DZIEŃ MISJI ŚWIĘTYCH

Dzień pamięci i modlitwy za zmarłych

Fot. Ks. Prałat Marek Podyma

II DZIEŃ MISJI ŚWIĘTYCH

Dzień modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne

Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich i ślubów zakonnych

Wieczorną Mszę św. koncelebrowali również kapłani pochodzący z naszej parafii; ks. Wojciech Musiał salezjanin, ks. Paweł Kolanowski i ks. Wojciech Polit. Szczególną modlitwą, z racji imienin, objęto Ojca Rekolekcjonistę.

I DZIEŃ MISJI ŚWIĘTYCH

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Fot. Ks. Prałat Marek Podyma

Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych

Modlitwą do Ducha Świętego i przekazaniem przez Ks. Proboszcza Ojcu Rekolekcjoniście stuły, jako znaku przekazania duchowego przewodniczenia parafii w sobotni wieczór rozpoczęły się Misje Święte.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

 I Dzień Misji

Sobota 18 listopada

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH

17.00 – Msza Święta z Niedzieli – Nauka inauguracyjna (odnowienie przyrzeczeń małżeńskich)

Niedziela 19 listopada

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH

DZIEŃ MODLITWY ZA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH

7.00 – Msza św. z nauką inauguracyjną dla dorosłych

9.00 – Msza św. z nauką inauguracyjną dla dorosłych

10.30 – Msza św. z nauką inauguracyjną (z uwzględnieniem dzieci)

12.00 – Msza św. z nauką inauguracyjną dla dorosłych

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00 – Msza św. z nauką inauguracyjną dla dorosłych (z uwzględnieniem młodzieży)

20.30 – Modlitwa Różańcowa i Apel Jasnogórski

 

II Dzień Misji

Poniedziałek 20 listopada

DZIEŃ MODLITWY ZA KAPŁANÓW I SIOSTRY ZAKONNE ORAZ O NOWE POWOŁANIA

6.30 – Msza św. z nauką dla dorosłych

9.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych (z uwzględnieniem dzieci)

19.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych (z uwzględnieniem młodzieży) współkoncelebrują kapłani pochodzący z parafii. Uczestniczą osoby konsekrowane pochodzące z parafii.

20.30 – Modlitwa Różańcowa i Apel Jasnogórski

 

III Dzień Misji

Wtorek 21 listopada

DZIEŃ MODLITWY ZA ZMARŁYCH

6.30 – Msza św. z nauką dla dorosłych

9.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych (z uwzględnieniem dzieci)

19.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych(z uwzględnieniem młodzieży)  Procesja wokół kościoła z modlitwą za zmarłych; przynosimy ze sobą znicze.

20.30 – Modlitwa Różańcowa i Apel Jasnogórski

  

IV Dzień Misji

Środa 22 listopada

DZIEŃ PRZYGOTOWANIA DO MISYJNEGO SAKRAMENTU POKUTY

6.30 – Msza św. z nauką dla dorosłych

9.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych (z uwzględnieniem dzieci)

19.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych (z uwzględnieniem młodzieży)

20.30 – Modlitwa Różańcowa i Apel Jasnogórski

 

V Dzień Misji

Czwartek 23 listopada

Sakrament Pokuty i Pojednania

DZIEŃ PRZEBACZENIA I POJEDNANIA

od 7.00 do 8.00; od 9.30 do12.00

od 17.30 do 20.00

6.30 – Msza św. z nauką dla dorosłych

9.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

11.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych (z uwzględnieniem dzieci)

19.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych (z uwzględnieniem młodzieży)

20.30 – Modlitwa Różańcowa i Apel Jasnogórski

 

VI Dzień Misji

Piątek 24 listopada

DZIEŃ MODLITWY ZA CHORYCH

6.30 – Msza św. z nauką dla dorosłych

9.00 – Msza św. z nauką dla chorych(adoracja Najświętszego Sakramentu z błogosławieństwem lourdzkim) 30 min. przed mszą św. spowiedź dla chorych.

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych (z uwzględnieniem dzieci)

19.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych (z uwzględnieniem młodzieży)

20.00 – Misyjna Droga Krzyżowa ulicami miasta zakończona

Apelem Jasnogórskim

 

VII Dzień Misji

Sobota 25 listopada

DZIEŃ MARYJNY

Przynosimy ze sobą wizerunki Matki Bożej

6.30 – Msza św. z nauką dla dorosłych

9.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00 – Msza św. z nauką podsumowującą dla dorosłych

20.30 – Modlitwa Różańcowa i Apel Jasnogórski

 

VIII ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO Z ODPUSTEM

X ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA

Niedziela 26 listopada

7.00 –Msza św. z  nauką misyjną podsumowującą dla dorosłych

9.00 – Msza św. z  nauką misyjną podsumowującą dla dorosłych

10.30 – Msza św. z  nauką misyjną podsumowującą dla dorosłych (z uwzględnieniem dzieci)

12.00 – Msza św. z  nauką misyjną podsumowującą dla dorosłych – pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Andrzeja Kalety(Nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym oraz odnowienie przyrzeczeń na wierność Krzyżowi) Przynosimy do poświecenia krzyże.

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00 – Msza św. z  nauką misyjną podsumowującą dla dorosłych (z uwzględnieniem młodzieży)

HOMILIA NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2023

Przyszliśmy złożyć dziękczynienie Panu Bogu za dar niepodległej Ojczyzny, którą Opatrzność Boża zwróciła nam 105 lat temu, po 123-letniej niewoli, zgotowanej przez trzech zaborców. Składamy dziękczynienie za wolność wymarzoną przez pisarzy, poetów, nauczycieli wiejskich i dworskich, przez uczonych, szlachtę, prostego włościanina i chłopa.

– Dziękujemy za wolność wycierpianą w więzieniach, w syberyjskich łagrach, w upokorzeniach, głodzie, torturach.

– Dziękujemy za niepodległość, która pozwoliła powrócić na ojczyzny łono wygnańcom w mundurach wojskowych i w cywilnych ubraniach.

– Dziękujemy za wolność i niepodległość, która płynęła w krwi naszych dziadków i nauczycieli licealnych. Oni oddychali wolnością w opowiadaniach, wykładach, poezji, wspomnieniach. Oni „byli chorzy na Polskę”. Oni mówili: Wy nie wiecie, co znaczy nie znaleźć Polski na mapie Europy[1].

Na Święto Niepodległości Kościół daje nam bardzo ciekawe słowo: nie możecie służyć Bogu i mamonie. Odpowiedzmy wpierw na pytanie: służba Ojczyźnie jest służbą Bogu czy mamonie? Zdecydowanie Bogu. Taka odpowiedź wywołuje kolejne pytania: czy można Boga oddzielić od spraw politycznych i społecznych? Czy można oddzielić Boga od spraw ludzkich? Czy można Kościół Boży oddzielić od państwa? Jeśli służba Ojczyźnie jest służbą Bogu to odpowiedź na powyższe pytania jest oczywista. Nie można Boga oddzielić od ludzkich spraw i trosk. Tym bardziej, że Bóg chce być obecny w losach naszego Narodu. Bóg stwarza te losy. Czasem są one trudne, niezrozumiałe, bolesne. Losy, z którymi trudno się pogodzić. Czasem są to losy szczęśliwe. To dni zwycięstw.

To co nas spotyka nie jest przypadkowe, niezaplanowane, bezcelowe. W każdym zdarzeniu jest ogromny sens. Z każdej sytuacji Bóg wyprowadza jakieś dobro. Jakie dobro wynikło ze 123 letniej niewoli? Wystarczy wspomnieć Konstytucję 3 Maja, Insurekcję Kościuszkowską, Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe i szereg innych prób walki z zaborcą. Owszem pochłonęły te walki wiele istnień ludzkich, ale podtrzymały w Narodzie wielką tęsknotę za wolnością, budziły wiarę w to, że Polska ma szansę zaistnieć na mapie Europy. Jak cudowną mamy literaturę tego okresu. Powstało również wiele dzieł sztuki, które budziły nadzieję na zmartwychwstanie Polski. I stało się. Przyszedł rok 1918. Koniec pierwszej wojny światowej, która pochłonęła ponad 14 milionów ofiar. To niewyobrażalna liczba. To niewyobrażalnie wielka cena, która spowodowała, że Polska wróciła na mapę Europy. Odzyskaliśmy niepodległość. Później przyszedł rok 1920, który przyniósł wiele cierpienia, strachu, ale również zwycięstwo przed wydawałoby się niezwyciężalnym wrogiem Polski. To rok pełen znaków, że siłą Polaków jest wiara i wierność Bogu, Maryi i Kościołowi Świętemu. Ten wniosek to również wielkie dobro jakie płynie z niełatwych doświadczeń naszej Ojczyzny.

Wielkim dramatem dla Polski i dla świata była druga wojna światowa. Czy z wojny, która pochłonęła ponad 60 milionów ludzi, Bóg wyprowadził jakieś dobro? Oceniając po ludzku to wielkie cierpienie można mieć wątpliwości, a nawet nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś temu zaprzeczył. Patrząc na tę wielką kaźń z perspektywy wiary możemy mieć pewność, że ofiary nazizmu w nagrodę za cierpienie otrzymały niebo. Mamy tysiące, setki tysięcy, a nawet miliony Męczenników wojny, którzy wypłukali swe szaty we krwi Baranka i cieszą się udziałem w Nowym Mieście Jeruzalem[2]. To nie są przegrani drugiej wojny światowej, ale wielcy zwycięzcy, którzy cieszą się udziałem w szczęściu wiecznym.

Koniec drugiej wojny światowej nie był dla Polaków jednak końcem kaźni. Niesprawiedliwy podział granic, przesiedlenia, wędrówki ludów w poszukiwaniu ziemi obiecanej i reżim komunistyczny przybił Polskę do nowego krzyża niewoli. Katyń, prześladowania w kraju, więzienia pełne bohaterów narodowych, gotowych za Polskę ponieść śmierć, ucisk społeczeństwa, grabienie majątków prywatnych i kościelnych, mamienie ludzi mrzonkami niemającymi pokrycia w rzeczywistości zepchnęły Polaków w głęboki wąwóz upokorzeń, beznadziei, smutku. Wróg wydawał się triumfować a Pan Bóg robił swoje. Polski naród czytający uważnie swoją historię przypomniał sobie, że w Kościele zamieszkał Bóg, że w Nim jest siła, że On jest źródłem miłości, która jest w stanie pokonać największą nienawiść. Tak Polski lud schronił się w świątyniach, w których ze łzami w oczach wołał i prosił: „Ojczyznę wolną racz nam zwrócić Panie”. W Kościele słyszeli prawdę o Bogu i człowieku. Słyszeli naukę o godności ludzkiej i wezwanie, „by zło dobrem zwyciężać”. Wielu Pasterzy Kościoła zamknięto w więzieniach, bo stali się „elementem niebezpiecznym” dla sowieckiej propagandy sukcesu. Przesłuchiwano ich po kilkanaście godzin dziennie. Zmuszano, by przyznawali się do słów, których nigdy nie powiedzieli. By złamać ich sumienia wyrywano im paznokcie, zanurzano w fekaliach, bito, poniżano. Większość nie złamała się. Wymienię nazwiska niektórych: Prymas Polski bł. Kardynał Stefan Wyszyński, Abp Baraniak, Bp Kaczmarek i wielu innych, których nie sposób wymienić. Męczeńską śmierć poniósł bł. ks. Jerzy Popiełuszko, tylko dlatego, że był wsparciem dla uciemiężonych, wykorzystywanych przez system robotników. W homiliach wzywał do miłości nieprzyjaciół, dawał nadzieję na lepszą przyszłość. To był wystarczający powód, by go znienawidzić i bestialsko zamordować. Uciemiężenie polskiego ludu Bożego rozświetlił promyk nadziei w wyborze Karola Wojtyły na Papieża. Jego też komuniści chcieli zlikwidować, bo głosił prawo Boże we wszechświecie. Dawał ludziom nadzieję, która tak skutecznie była wyrywana z serc ludzkich przez wroga ludzkości, diabła, który się ucieleśnił w komunizm.

Ze szpon tego okrutnego wroga wyrwał nas Bóg w 1989 roku. Czy rzeczywiście skutecznie? Różnie to oceniają historycy. Jedno jest pewne ofiary komunistycznego systemu przywróciły nam utraconą wolność. Ten dar jest dla nas wielką szansą i zadaniem. Nie zapominajmy, że wolność jest niezasłużonym darem Boga, że On jest jej Autorem, Gwarantem i tylko wtedy, kiedy Jemu będziemy służyć Polska będzie wolna i my będziemy wolni. Jeśli ktoś twierdzi, że może znaleźć wolność poza Bogiem, to jest wielkim błędzie. Dlatego niepokoją pustoszejące kościoły. Mamy co raz mniej zdeklarowanych katolików. Antykościelne deklaracje stały się dzisiaj swego rodzaju modą. To naprawdę niepokoi, ponieważ zagrożona jest nasza niepodległość. Mam wrażenie, że brniemy na oślep w ramiona śmiertelnego wroga, który dzisiaj ucieleśnił się w genderyzm i wszystkie jego negatywne skutki. Polacy ocknijcie się nim obudzicie się w nowej niewoli zła i nienawiści.

Bóg zaprasza nas do współpracy. On niczego nam nie odmówi, bo wszyscy jesteśmy Jego dziećmi, nawet jeśli temu co rusz zaprzeczamy. On zaprasza nas do swoich świątyń, gdzie daje nam się cały w swoim Synu Jezusie Chrystusie, by zagwarantować nam wolność, niepodległość i szczęście.

Ks. dr Andrzej Jankoski

1 Por. Bp Kazimierz Ryczan, Homilia na Święto Niepodległości, 11.11.2013

2Por. Apokalipsa