Get Adobe Flash player

Menu

1. My i nasz znak

herb_rysowany__ (150x323)

Należymy do Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia –  najstarszego , żeńskiego zgromadzenia zakonnego w Polsce.   Nasz klasztor znajduje się na terenie parafii Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Busku – Zdroju.

Na szyi nosimy dwuramienny krzyż   z dwunastoma rozgałęzieniami znak przynależności do rodziny zakonnej powstałej w XII wieku we Francji. Znak ten znajdujący się również na naszym budynku mieszkalnym, budzi  duże zaciekawienie, zwłaszcza wśród kuracjuszy, przybywających do naszego uzdrowiska. Często zatrzymują się oni przed klasztorem i przyglądają się temu dziwnemu znakowi.  Co odważniejsi dzwonią do furty klasztornej, aby otrzymać  informacje dotyczące jego znaczenia.

Krzyż jest godłem Zakonu Ducha Świętego założonego przez bogatego francuskiego księcia-Gwidona z Montpellier w 1175 roku, który zainspirowany słowami Chrystusa z Ewangelii św. Mateusza / Mt 25,40 /: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Cały swój odziedziczony po rodzicach majątek przeznaczył na pomoc najuboższym oraz prowadzenie dzieł miłosierdzia.

Podwójny krzyż jest symbolem Trójcy Świętej / trzy połączone ze sobą belki : dwie poprzeczne, jedna przecinająca je – pionowa /.Połączone ze sobą belki, to jakby połączenie ze sobą dwóch krzyży, przy czym pierwsza belka oznacza krzyż Jezusa, na którym dokonało się nasze zbawienie, a druga belka to krzyż który powinien nieść każdy chrześcijanin, znosząc z cierpliwością wszystkie cierpienia, jakie go spotykają .

Podwójny krzyż dla członków Zakonu Ducha Świętego oznacza również podwójną misję jaką mają do spełnienia: pierwszą jest troska o własne uświęcenie przez dźwiganie swojego krzyża,  drugą – prowadzenie innych do zbawienia przez pomaganie im w niesieniu ich codziennego krzyża.

Rozgałęzienia  na końcach belek oznaczają dwanaście owoców Ducha Świętego, wymienionych w biblii, jakimi są: miłość, radość , pokój, cierpliwość, wierność, łaskawość, dobroć, skromność, czystość,  uprzejmość, wstrzemięźliwość, wspaniałomyślność.wanaście rozgałęzień, to również symbol dwunastu Apostołów, którzy głosili Ewangelię krzyża po całej ziemi.

Nad krzyżem – gołębica – symbol Ducha Świętego.

Podwójny krzyż przyjęty za godło Zakonu przez jego Założyciela  Gwidona, zwanego z tradycji wiary błogosławionym jest do dziś znakiem rozpoznawczym jego duchowych córek.

Swoje klasztory mamy w Europie i w Afryce.

1 (640x362)

Nasza wspólnota zakonna w Busku – Zdroju liczy 9 sióstr: s. Alma / przełożona /, s. Angela, s. Magdalena, s. Damaria, s. Tarsycja, s. Maria Adwenia, s. Noela, s. Helena, s. Terezjana. Są to imiona, które otrzymujemy u początków życia zakonnego / w nowicjacie /.

 

Pracujemy we wszystkich parafiach naszego miasta, podejmując różne posługi.