Get Adobe Flash player

Menu

Życie liturgiczne

1983 r.

– 9 września utworzone zostało samodzielne duszpasterstwo na terenach wydzielonych z parafii NPNMP w Busku-Zdroju. Obejmowało ono południową część Buska-Zdroju, Zbludowice, Siesławice, Chotelek Zielony, Wolicę Starą i Nową, Horakowę, Kawczyce i część Radzanowa. Funkcję kościoła parafialnego zaczęła pełnić kaplica Św. Anny.

– 5 października z kościoła NPNMP w Rynku do kaplicy Św. Anny procesjonalnie została przeniesiona Kopia Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej. Trasa procesji ulicami Kopernika, 12-go Stycznia i 1-go Maja została udekorowana przez parafian. Po uroczystej Mszy św. odprawionej przez Ks. Bp Mieczysława Jaworskiego i pożegnaniu obraz został odprowadzony ulicami 1-go Maja i Starkiewicza został odwieziony do Wiślicy.

– 20 grudnia dekretem Ks. Bp Ordynariusza Stanisława Szymeckiego została erygowana parafia pod wezwaniem Bł. Brata Alberta Chmielowskiego.

– 24 grudnia podczas Pasterki odprawionej w kaplicy Św. Anny Ks. Bp Ordynariusz odczytał akt erekcyjny parafii oraz ofiarował kielich, patenę i ornat.

– od początku istnienia parafii działały Koła Żywego Różańca i Wspólnota Ministrantów.

1984 r.

– 15 maja Bp Mieczysław Jaworski udzielił młodzieży, po raz pierwszy w historii parafii, sakramentu bierzmowania.

– 26 maja po raz pierwszy w historii parafii dzieci klas drugich przystąpiły do I Kominii Świętej.

– 10-15 czerwca odbyły się Misje Święte prowadzone przez księzy salwatorianów pod przewodnictwem ks. Władysława Sochy. Poświęcony został i umieszczony na zewnętrznej ścianie kaplicy Krzyż Misyjny, przy którym po zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki ludzie składali kwiaty i zapalali znicze.

– 21 czerwca – pierwsza w historii parafii procesja Bożego Ciała przeszła ulicami 1-go Maja, 12-go Stycznia, Grotta i Sloneczną.

– w ramach Synodu Diecezji Kieleckiej działała w parafii Grupa Synodalna pod opieką ks. Jana Kukowskiego.

– we wrześniu powstała Wspólnota Ruchu Światło- Życie skupiająca młodzież szkół średnich z całego Buska. Prowadził ją ks. Bogusław Bodziony.

– od października praktykę duszpasterską rozpocząłalumn Paweł Stolarczyk.

1985 r.

– niedzielną Mszę św. o godz. 11.15odprawiano latem na placu pod budowę kościoła.

– 15-18 grudnia – renowacja Misji Świętych.

1986 r.

– 8-9 maja – peregrynacja Krzyża Świętego.

– 9 maja – przeniesienie z kaplicy Św. Anny na plac pod budowę kościoła Krzyża Misyjnego. Poświęcenia Krzyża i placu dokonał Ks. Bp Ordynariusz Stanisław Szymecki.

– w czerwcu Mszę św. prymicyjną na placu odprawił ks. Paweł Stolarczyk.

1988 r.

– 6 sierpnia na placu budowy gościliśmy pielgrzymów VII Pieszej Pielgrzymki Kieleckiej na Jasną Górę.

1989 r.

– 12 listopada, w dniu ogłoszenia Brata Alberta Chmielowskiego świętym, poświęcono sztandar parafii wykonany według projektu pana Leszka Kurzei.

1990 r.

– 16 czerwca parafialna pielgrzymka, z ks. Proboszczem na czele, przywiozła z Krakowa relikwie Św. Patrona. Tłumy parafian i kuracjuszy powitały relikwie u zbiegu ulic Starkiewicza i 1-go Maja, stamtąd zostały procesjonalnie przeniesione do kaplicy Św. Anny, gdzie rozpoczęły się dwudniowe uroczystości.

– rozpoczęła się peregrynacja Kopii Obrazu MB Częstochowskiej po rodzinach parafii.

1992 r.

– darem dzieci komunijnych był sztandar z wizerunkiem św. Stanisława Kostki i Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.

– czerwiec – swoją Mszę prymicyjną odprawił w kaplicy Św. Anny ks. Wojciech Musiał pochodzący ze Zbludowic, salezjanin, który święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca w Krakowie.

1993 r.

– 21 lutego w kaplicy Św. Anny Ks. Bp Ordynariusz Stanisław Szymecki wprowadził nowego proboszcza, księdza Marka Podymę.

– 1 marca rozpoczęto prace adaptacyjne sal katechetycznych w Domu Parafialnym na kaplicę Św. Brata Alberta.

– 30 maja odbyło się uroczyste poświęcenie kaplicy Św. Brata Alberta. Tabernakulum ufundowali państwo Ewa i Mieczysław Sas.Monstrancja została zakupiona z ofiar chóru parafialnego oraz mieszkańców ulic: Słonecznej, Bajkowej, 1-go Majai Kwiatowej. z ofiar dzieci komunijnych zakupiono kustodium i dzwonek oznajmiający początek Mszy św. Z ofiar rodziców młodzieży bierzmowanej zakupiono puszkę na komunikanty.

– 4 lipca o godz. 11 w kaplicy Św. Brata Alberta swoją Mszę św. prymicyjną odprawił ks. Grzegorz Wieczorek, salezjanin, który święcenia kapłańskie przyjął 3 lipca w kościele Św. Stanisława Kostki w Krakowie.

– 18-24 lipca – wakacyjny wyjazd  dzieci w Bieszczady.

1994 r.

– 29 stycznia w kaplicy Św. Brata Alberta wystawiono monodram oparty na „Kazaniach Sejmowych” ks. Piotra Skargi w wykonaniu pana Henryka Giżyckiego.

– od 20 lutego, po kilku zmianach, ostatecznie utalono godziny odprawiania Mszy św. w kaplicy Św. Brata Alberta – 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00.

– 18 lutego Ks. Bp Mieczysław Jaworski poświęcił stacje Drogi Krzyżowej autorstwa pana Leszka Kurzei oprawione w krzyże wykonane przez braci Romanowskich.

– 4 czerwca z rąk Ks. Bp Ordynariusza Kazimierza Ryczana święcenia kapłańskie przyjął diakon Paweł Kolanowski ze Zbludowic. 5 czerwca ks. Paweł w uroczystej procesji przeszedł ze swojego domu rodzinnego do kaplicy Św. Brata Alberta, gdzie odprawiła Mszę św. prymicyjną.

– w październiku i listopadzie, z inicjatywy ekipy katechistów odpowiedzialnych za Drogę Neokatechumenalną w Diecezji Kieleckiej (ks. Stanisław Guzek, Zofia i Bolesław Szatyńscy) i za zgodą ks. proboszcza Marka Podymy, po raz pierwszy głoszone były katechezy Drogi Neokatechumenalnej.

– 25-27 listopada w Skorzeszycach miała miejsce pierwsza konwiwencja założeniowa Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej. Prezbiterem wspólnoty został ks. proboszcz Marek Podyma, głównymi odpowiedzialnymi wybrani zostali Jolanta i Tomasz Jureccy.

1995 r.

– w Wielkim Poście praktykę w naszej parafii odbywał diakon Stefan Radziszewski. 11 czerwca ks. Stefan odprawił w kaplicy Św. Brata Alberta Mszę św. prymicyjną.

– 16 lipca Mszą św. w kaplicy Św. Brata Alberta rozpoczął się I Festiwal im. Krystyny Jamroz. Po Mszy św. odbył się pierwszy koncert festiwalowy w wykonaniu Elżbiety Sarama, Ludmiły Worobec-Witek i Artura Jaronia.

– 14 sierpnia wyruszyła z naszej parafii pielgrzymka do Włoch. Trwała osiem dni, pielgrzymi odwiedzili Rzym, Padwę, Florencję i San Marino.

– 18 listopada miała miejsce pielgrzymka do Wiślicy, Racławic, Miechowa i Jędrzejowa.

1996 r.

– 4-7 lutego przeżywaliśmy Misje Maryjne przygotowujące do nawiedzenia parafii przez Figurę Matki Boskiej Fatimskiej. Misje prowadził o. Stanisław Maria Kałdon, dominikanin.

– 8 lutego parafia przeżywała nawiedzenie przez Figurę Matki Boskiej Fatimskiej.

– 7-20 maja odbyła się parafialna pielgrzymka do Fatimy, dziękczynna za nawiedzenie Figury Matki Boskiej. Pielgrzymi przywieźli zakupioną ze składek wielu ofiarodawców figurę MBF z drewna cedrowego, mniejszą figurkę do nawiedzania rodzin orza krzyż procesjonalny i lichtarze pod świece przy figurze.

– 20 czerwca odbyły się uroczystości intronizacji Figury Matki Boskiej Fatimskiej.

– 13 października w szczególnie uroczysty sposób obchodziliśmy pamiątkę zakończenia objawień fatimskich.

1997 r.

– 14-24 stycznia po raz pierwszy na kuracji w Busku-Zdroju przebywał J.E. Ks. Prymas Józef Glemp. Prymas odwiedził dzieci leczące się w Szpitalu  „Górka”, zwiedził Wiślicę i Chotelek Zielony oraz spotkał się z księżmi dekanatu buskiego.

– 25-30 stycznia odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne. Prowadził je ks. Roman Trzciński z Warszawy. Owocem rekolekcji było powstanie w naszej parafii Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.

– 12 lutego rozpoczęła działalność redakcja miesięcznika parafialnego „Boski Zdrój”.

– w kwietniu rozpoczęło działalność Biuro Radia Maryja.

– 28 maja nasza parafia była Diecezjalną Stacją Kongresu Eucharystycznego.

-29 maja Ks. Bp Mieczysław Jaworski poświęcił trzy dzwony: św. Maryja o wadze 80 kg ufundowany przez czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej, św. Marcin o wadze 100 kg ufundowany przez Halinę i Józefa Kochanków, św. Brat Albert o wadze 265 kg ufundowany przez państwa Szyńcowiczów.

– 29 maja ks. proboszcz Marek Podyma obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

– 8 czerwca wyruszyła z parafii pielgrzymka na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas Mszy św. odprawianej przez Niego na krakowskich Błoniach.

– w lipcu nasza parafia włączyła się w akcję niesienia pomocy mieszkańcom terenów zalanych przez powódź.

– 29 września w naszej parafii odbyło się spotkanie Rodziny Radia Maryja.

– 13-21 października odbyła się pielgrzymka do Włoch w ramach IV Ogólnopolskiego Spotkania Rodziny Radia Maryja w Rzymie.

1998 r.

– 22 marca gościła w parafii s. Kinga ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Owocem spotkania było powstanie w naszej parafii Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca.

– 26 kwietnia parafia przeżywała wizytację kanoniczną Ks. Bp Ordynariusza Kazimierza Ryczana.

– 10-13 maja miały miejsce Rekolekcje Maryjne prowadzone przez ks. Jerzego Błaszczaka, kustosza Figury MBF podczas Jej pielgrzymki po Polsce w 1996 r.

– 7 września Ks. Bp Polowy Sławoj Leszek Głódź poświęcił kaplicę Miłosierdzia Bożego w Sanatorium Wojskowym. Była to pierwsza w Polsce zrealizowana inicjatywa utworzenia kaplicy w sanatoriach wojskowych.

– 21-26 września pielgrzymka na Kresy Wschodnie: Nieśwież, Nowogródek, Wilno, Troki i Kowno.

– 24 października w Katedrze Kieleckiej święcenia diakonatu przyjął alumn Wojciech Polit.

– Pasterka została po raz pierwszy odprawiona w przykrytych już dachem murach budującego się kościoła, w surowej scenerii, przy płonącym ognisku.

 1999 r.

– w kwietniu liturgię triduum Paschalnego i Rezurekcję przeżywaliśmy po raz pierwszy w budującym się kościele.

– 29 maja święcenia kapłańskie z rąk Ks. Bp Ordynariusza przyjął diakon Wojciech Polit. W niedzielę 6 czerwca ks. Wojciech odprawił w kościele parafialnym Mszę św. prymicyjną.

– 12 czerwca na spotkanie z Ojcem Świętym janem Pawłem II wyruszliśmy do Sanomierza trzema autokarami.

– pażdzirnik – pielgrzymka do Lichenia na uroczystości dziękczynne za beatyfikację 108 męczenników II wojny światowej.

– 16-17  października pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej. Pielgrzymi odwiedzili Łańcut, Przemyśl i Lutowiska.

– 4 grudnia w ramach przygotowań do Roku Jubileuszowego w Katedrze Kieleckiej odbyła się uroczystość wręczenia Ewangelii św. Łukasza przedstawicielom parafii Diecezji Kieleckiej.

2000 r.

– 3 maja parafialna pielgrzymka na Świy Krzyż i do Kałkowa.

– 17 czerwca świętowaliśmy odpust Roku Jubileuszowego połączony po raz pierwszy z  festynem parafialnym.

– 2-10 lipca – Narodowa Pielgrzymka Wielkiego Jubileuszu do Rzymu.

– 14-15 października pielgrzymka do Lichenia i Torunia.

– 4 listopada pielgrzymka do sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie.

– 1 grudnia pielgrzymka na nocne czuwanie przed obrazem Jezusa Miłosiernego do klasztoru Norbertanek w Imbramowicach.