Get Adobe Flash player

Menu

– luty

Bez nazwy 2 kopia

 

 

Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży.

Szybko zbliżają się Światowe Dni Młodzieży, których kulminacyjnym wydarzeniem będzie spotkanie młodzieży z całego świata z Ojcem świętym Franciszkiem w Krakowie. Duszpasterze wszystkich diecezji w tym i naszej Diecezji Kieleckiej przygotowują coraz bardziej szczegółowy program przeżywania uroczystości zarówno przez diecezjan jak i przez gości, którzy przyjdą do nas ze świata.
Podobnie władze administracyjne na szczeblu krajowym, wojewódzkim powiatowym i gminnym organizują spotkania z udziałem wszystkich służb, których zadaniem będzie zabezpieczenie uroczystości i bezpieczeństwa wszystkich uczestników.
Takie spotkanie odbyło się ostatnio 11-go lutego br. w Pińczowie na Komendzie Policji w czasie którego przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i Dziekanów przyległych dekanatów obradowali nad wypracowaniem wspólnej linii przygotowań do uroczystości jak i wzajemnej wymiany informacji.
Jeśli zaś chodzi o naszą parafię, to wciąż apeluję do parafian o przyjęcie do swoich mieszkań pielgrzymów przybyłych ze świata na Światowe Dni Młodzieży. Pobyt pielgrzymów wśród nas będzie trwał tydzień. Zadaniem rodziny przyjmującej będzie zapewnienie noclegu śniadania i kolacji. Czas w ciągu dnia młodzież będzie spędzała razem ze swoimi opiekunami realizując wcześniej przygotowany program.
Ostatni dzień będzie w całości należał do rodziny. Zadaniem gospodarzy będzie również przygotowanie obiadu i spędzenie razem młodzieżą dnia –możliwe jest tu zagospodarowanie czasu według własnego pomysłu.
W realizacji tych wszystkich zadań będą pomocni wolontariusze jak i miejscowi duszpasterze.

Proboszcz ks. Marek Podyma