Get Adobe Flash player

Menu

6. Duchowość

DUCH  ŚWIĘTY

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego oddaje szczególną cześć Duchowi Świętemu – Trzeciej Osobie Trójcy Świętej, wielbiąc Go w modlitwach całej wspólnoty,  jak również w modlitwach indywidualnych i pieśniach ku Jego czci.

Przyzywając Ducha Świętego Siostry modlą się o Jego dary dla Kościoła, Ojca Świętego oraz za wszystkich potrzebujących pomocy, zwłaszcza chorych, ubogich i dzieci.

Każdy dzień siostry rozpoczynają hymnem do Ducha Świętego

„O Stworzycielu Duchu przyjdź.”

Każdy poniedziałek jest dniem poświęconym Duchowi Świętemu.

Świętem Patronalnym Zgromadzenia jest Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Siostry witają się codziennie słowami: RADOŚĆ I POKÓJ W DUCHU ŚWIĘTYM !

 

OBLICZE  JEZUSA

Tajemnica uwielbienia Jezusa cierpiącego w drugim człowieku wyraża się w Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w kulcie Najświętszego Oblicza Umęczonego Zbawiciela, przez którego Bóg objawił światu swoje wielkie miłosierdzie.

Hołd Chrystusowi Cierpiącemu oddają Siostry w szczególny sposób w drugą niedzielę po Objawieniu Pańskim.

 

MARYJA

Wzorem uległości Duchowi Świętemu jest dla każdej siostry Maryja – Niepokalana Oblubienica Ducha Świętego, która na wiadomość przekazaną Jej przez Anioła Gabriela w dniu Zwiastowania, że zostanie Matką Jezusa odpowiedziała „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”.

           Siostry starają się naśladować Maryję w Jej posłuszeństwie Bogu, cichości i pokorze. Oddają Jej cześć przez codzienne odmawianie cząstki różańca świętego, przez śpiew pieśni maryjnych, udział w nabożeństwach ku Jej czci

Każda sobota w Zgromadzeniu jest poświęcona Matce Bożej.

Siostry obchodzą w szczególny sposób następujące Święta:

– Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

– Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

– Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Chrystus utożsamił się z każdym człowiekiem, zwłaszcza potrzebującym pomocy. Każda zatem siostra stara się dostrzegać Jezusowe Oblicze w ludziach chorych, cierpiących, ubogich, pozbawionych opieki i służyć im na miarę swych możliwości.