Get Adobe Flash player

Menu

10. Modlitwy do Ducha Świętego

Koronka ku czci Ducha Świętego

w intencjach odnowy Kościoła i świata

 

Znak Krzyża

TAJEMNICE:

1. Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus. (Łk 1, 35)

2. Duch Święty spoczął na Jezusie Chrystusie w czasie Chrztu w Jordanie. (Mt 3, 16)

3. Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię. (Łk 4, 1)

4. Duch Święty w Kościele. (Dz 2, 2-4)

5. Duch Święty w duszy sprawiedliwego. (1 Kor 3, 16), (1 Tes 5,19), (Ef 4,30)

Po każdej tajemnicy:

7 razy: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych –

I ogień Twojej miłości w nich zapal.

1 raz: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie – I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego,

daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze

się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na zakończenie koronki:

Chwała Ojcu… (3 razy), Wierzę w Boga Ojca…

Matko Kościoła, módl się za nami!

 

SEKWENCJA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Przybądź, Duchu Święty,

Spuść z  niebiosów  wzięty

Światła Twego strumień.

 

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

Przyjdź Światłości sumień!

 

O najmilszy z Gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

 

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

 

Światłości najświętsza!

Serc wierzących wnętrza

Poddaj swej potędze!

 

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze!

 

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę!

 

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

 

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!

 

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary!