Get Adobe Flash player

Menu

– 2012

POMOC  MISJOM

Przed Świętami Bożego Narodzenia Ks. Proboszcz przekazał na potrzeby Misji na Wschodzie kwotę 1000 euro.

Siostry z Aczyńska przesłały życzenia świąteczne i podziękowania. 

 

 

Boże Narodzenie 2012  

 

Niechaj będzie głośno wszędzie, z narodzenia Pana,

Niech stworzenie wyda pienie, witając Hetmana.

Witaj, Jezu, Zbawicielu, 

Witaj, nasz Odkupicielu,

Witaj, witaj nasz Królu.

 

 

Drogi Księże Marku!

Życzymy głębokiego pokoju i wielkiej radości

w czasie świętowania narodzenia naszego Zbawiciela.

Przyjęcie nowej łaski niech umacnia nas na dalsze

wierne służenie bliźnim i Bogu na chwałę.

Dziękujemy za księdza pamięć o nas, za przekazane ofiary. Zaraz po Nowym Roku mamy czterodniowe spotkania dla dzieci. Pozdrawiamy.

 Z modlitwą,

siostry Tatiana, Ina i Bożena

Aczyńsk

Busko-Zdrój 2012-12-08

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

Kazanie wygłoszone na Mszy św. w intencji o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.

        Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry. Nie zdziwcie się, że na początku poproszę was, abyście zapytali  samych siebie w głębi serca z jakiego powodu tu jesteście?                                                Jeśli dla polityki czy niechęci do kogokolwiek,  to powiem wam, że marnujecie czas.                                                                                     Dzisiaj gromadzimy się w kościele św. Brata Alberta w Busku-Zdroju, aby spojrzeć na Maryję w uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia. Czy pamiętacie jak Brat Albert Chmielowski, gdy wpatrując się w Jej Częstochowski wizerunek zrozumiał  wreszcie, czego Ona od niego oczekuje i wtedy  zaniósł Jej Obraz do krakowskiej ogrzewalni? Zaniósł wizerunek Maryi do ludzi, którzy jej jeszcze nie poznali, aby Ona odmieniła ich życie tak  straszne i tragiczne. Bo wiedział św. Albert, że człowiek, który poznał życie Maryi bez trudu wypowie słowa „Oto ja służebnica, oto ja sługa Pański”. Wiedział, że człowiekowi dla którego życie z wiary jest odległą planetą  trzeba pokazywać Maryję i głosić jako przykład kogoś, kto uwierzył Bogu i wydał wspaniałe owoce wiary.
        Taką misję pełni „Radio Maryja” i towarzyszące mu dzieła a wśród nich Telewizja Trwam.
        Dzisiaj właśnie mija 21 lat, kiedy to z masztu Bydgoskiej Rozgłośni popłynęły w eter po raz pierwszy słowa „Nich będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica”. Za to wydarzenie dziękujemy ze św. Pawłem:  „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie”.
        Słowo Boże proklamuje dzisiaj wyraźnie prawdę, że w Maryi wypełniła się  ogłoszona w Raju Boża obietnica a jej posłuszeństwo stało się ratunkiem dla świata.
        Czego chcesz nas nauczyć Maryjo Niepokalana, która przez swoją czystość masz przejrzyste i niezmącone grzechem spojrzenie na wartość i godność człowieka, na jego powołanie i misję?
        Chcę wam powiedzieć , że  Bóg wciąż kocha człowieka i szuka go, i nie przestaje wołać: „Adamie gdzie jesteś?”,    chociażby się człowiek chował  przed Stwórcą w labiryntach  ziemskiego raju.
A dzisiejszy Adam żyje tak, jakby Boga nie było! Nie pamięta już, że wyszedł od Boga, że Jemu zawdzięcza życie, że z najgłębszej istoty natury jest do Stwórcy podobny i że kiedyś  splątane ludzkie ścieżki skrzyżują się z drogą Bożą!
Adamie XXI wieku. Jak mocno szatan musiał opanować twoją mentalność,  skoro nie przeszkadza ci hałas miasta, dyskotek i stadionów, a nie możesz  znieść dźwięku dzwonów zapraszających do modlitwy!
Adamie gdzie jesteś?! Bez lęku  patrzysz na filmy pełne przemocy, krwi i śmierci, a nie może znieść w przestrzeni publicznej znaku męki Jezusa Chrystusa umierającego za ciebie na krzyżu.
Adamie, współczesny Adamie! Jak  bardzo się musiałeś zagubić, że przeszkadzają ci medaliki i inne znaki wiary a nie przeszkadza ci pornografia i ekspansja erotyzmu!
Adamie, który uznałeś, że jesteś jedynym panem świata a moralność i prawo doginasz do swoich subiektywnych zachcianek i potrzeb nie zasłaniaj ekranów katolickich mediów przed ludźmi, dla których mogą one stać się ratunkiem.
Adamie,  Adamie! Jaki Ty jesteś biedny! Jak bardzo musisz czuć się sierotą, skoro nie pozwalasz wierzącym nazywać zbliżających się świąt Bożym Narodzeniem, by przypadkiem nie zranić uczuć ludzi niewierzących lub  innowierców!
Synowie Adama i córki Ewy! Dlaczego przeszkadza wam fakt, że Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą i kłamiecie, że każdy wg własnej woli może wybrać dla siebie płeć?! Przypatrzcie się w nadchodzące święta świętej Rodzinie a odnowicie w sobie zburzony lekkomyślnie porządek natury!
Nie dziwi was Synowie Adama i Córki Ewy, że zjednoczyli się budowniczowie nowej wieży Babel, która ma być na  pomieszanie dobrego i złego? Czy nie dostrzegacie, że chcą wam rozmagnesować wasz kompas życia, który nastawił kiedyś Stwórca?
W ostatnich dniach Komitet Praw Dziecka ONZ zarekomendował państwom Unii Europejskiej zamknięcie „okien życia” w trosce o „prawo dzieci do poznania swoich rodziców”.                                 Jak demon tak potrafi zaślepić człowieka! Jak żałosny jest taki sposób myślenia!  „Prawo dziecka do poznania swoich rodziców” jest ważniejsze od prawa do życia i posiadania wszelkich innych praw?!  Wcale nie przeszkadza tym pożal się Boże „prawodawcom”, że przy zapłodnieniu „In vitro” bardzo często daremne jest poszukiwanie ojca w anonimowych bankach nasienia. Tylko demon może tak zapętlić umysł człowieka, by próbował tworzyć tak absurdalne przepisy i jeszcze nazywać je „prawem”!
        Matko Niepokalana. Ty jesteś „Oknem Życia”, bo uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana i przyjęłaś Jezusa Boskiego Syna dla którego nie było miejsca gdzie by mógł głowę skłonić. Nie lękałaś się, bo uwierzyłaś, że Bóg wiary dochowuje! Że Bóg nie wprowadza w błąd! Że Bóg nie zmienia swych wyroków! Ani swoich praw i przykazań. „Ani jedna jota ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni!”  Uwierzyłaś Mario, że prawo Pana jest sprawiedliwe i pokrzepia serca. Uczy prostaczka mądrości. Jemu więc zaufałaś i nie zostałaś zawstydzona!
        Drodzy Bracia i Siostry! Eucharystia Jest przede wszystkim dziękczynieniem za dar Odkupienia i odnowy naszego życia w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Dzisiaj składajmy więc Bogu dziękczynienie za historię naszego zbawienia, za Maryję Niepokalaną posłuszną Służebnicę Pańską, za naszą historię, w którą Bóg wplótł 21 lat działania Radia Maryja. To za pomocą tego Radia możemy jednoczyć się we wspólnej modlitwie, przez katechezy możemy pogłębiać naszą wiarę i budzić  świadomość społeczną i patriotyczną wspólnoty  Polaków w kraju i za granicą. To dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam jest możliwy dostęp do transmisji wielu uroczystości religijnych w wymiarze Kościoła Powszechnego z udziałem Ojca św. jak i uroczystości w wymiarze diecezjalnym lub parafialnym. To dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam możemy mieć dostęp do obiektywnych treści przemilczanych przez oficjalne lub komercyjne media uzależnione od nacisku grup politycznych czy kapitałowych. Radio Maryja i Telewizja Trwam są swoistymi „Oknami Życia” w przejrzysty sposób pokazującymi współczesną rzeczywistość, które otwarte szeroko dostarczają do umysłów ludzkich Tchnienie Ducha  św. jak świeże  powietrze Dobrej Nowiny i zdrowej  nauki społecznej Kościoła. Nic dziwnego, że świat delektujący się odorem swojego grzechu usiłuje się te okna zatrzasnąć!
        Nie lękajcie się! Maryja Niepokalana, która przeprowadziła świat przez historię Zbawienia pokonując podstępne zasadzki szatana, dzisiaj też  przeprowadzi Radio Maryja i Telewizję Trwam przez burzliwe zakręty  współczesności. Modlitwa milionów słuchaczy  nie przejdzie bez echa! Ofiarny trud zaangażowanych  osób i ogromnych rzesz słuchaczy i sympatyków poniesie na swoich ramionach to Dzieło Nowej Ewangelizacji przez odważne działania i publiczne inicjatywy.                                                          Ale najważniejszym  jest, abyśmy przez modlitwę, katechezę, poszerzanie horyzontów wiedzy i wiary stawali się dzięki łasce Bożej i działaniu Radia Maryja i Telewizji Trwam uformowanymi świadkami Jezusa Chrystusa. Abyśmy byli znakiem Bożej obecności wobec laicyzacji współczesnego świata, abyśmy byli  ludźmi, umiejącymi zło dobrem zwyciężać, tak,  jak uczył nas tego kapelan Solidarności błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko.
        Jest Adwent. I jak śpiewamy w Hymnie na Rok Wiary: Kroczymy słabi zagubieni bez chleba powszedniego. Ty nas sycisz światłem Twego Narodzenia jesteś dla nas gwiazdą poranną. Credo, credo Domine, credo. Wraz z Maryją pierwszą z wierzących o Panie prosimy Cię! Przymnóż nam wiary! Idziemy jak na starym   obrazie za Maryją kraczącą wśród śnieżnej zamieci trzymającą w ręku zapaloną gromnicę wiary wśród drapieżnych wilków dzisiejszego świata kulących swoje ogony,  bez obawy ucząc się od Niej tak jak święty Franciszek obłaskawiać je miłością.
W tym Adwencie mamy uczyć się od Maryi iść bez lęku ku światłu Chrystusa, które jest naszym zbawieniem.
        Módlmy się więc bracia, aby dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam, „Krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga Naszego”. Albowiem dla Boga nie ma nic niemożliwego.  Amen

 

I PARAFIALNY TURNIEJ SZACHOWY I WARCABOWY 2012

       Szachy i warcaby uczą logicznego myślenia. Serialowy Ojciec Mateusz, który często rozgrywa partyjkę szachów z aspirantem Noculem, z łatwością rozwiązuje  potem  skomplikowane zagadki kryminalne.        

        Dnia 29 września 2012 r. w parafialnej  Izbie Chlebowej odbył się

I Parafialny Turniej Szachowy
oraz

I Parafialny Turniej Warcabowy

      Rozgrywkom towarzyszyły ogromne emocje uczestników.  Szachowym mistrzem parafii został Janek,
a warcabowym – Szymon.
     Turnieje były realizacją zadania publicznego z dziedziny sportu pod nazwą:
„Sporty nie całkiem ekstremalne”, dofinansowanego przez Zarząd Powiatu Buskiego.

Marek Bębenek.

Turniej szachowy

Turniej szachowy

Turniej szachowy

PIELGRZYMKA DO WILNA

 W piątek 21 września o godzinie 4:00 rano wyruszyła z naszej Parafii pielgrzymka do Wilna.
Przewodnikiem duchowym pielgrzymów był ks. Marcin Rokita…

   Na pielgrzymim szlaku zatrzymaliśmy się w Sanktuarium Marki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie (Wasilków)

Sanktuarium MB  Bolesnej

Sanktuarium MB  Bolesnej

  …a także w Sokółce – miejscu Cudu Eucharystycznego…

Sokółka

     Pielgrzymi dotarli do Wilna późnym wieczorem w piątek i udali się na spoczynek, aby od samego rana w sobotę zwiedzać to piękne miasto.

Wilno

     Ostra Brama – jedyna zachowana brama z 9 istniejących kiedyś w murach obronnych Wilna, z cudownym obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej. Miejsce święte dla każdego Polaka. To tutaj ks. Marcin sprawował Mszę św. za pielgrzymów z Parafii św. Brata Alberta, a także we wszystkich intencjach z którymi przybyli on do stóp Maryi Ostrobramskiej

Ostra Brama

Ostra Brama

Ostra Brama

 

… Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie!..

(Pan Tadeusz)

  
     W mieście nad Wilią dzięki Faustynie Kowalskiej i malarzowi Eugeniuszowi Kazimirowskiemu powstał w 1934 r. obraz „Jezu, ufam Tobie”. Tutaj ks. Sopoćko wygłosił w 1935 r. pierwsze kazanie o Miłosierdziu Bożym, a oryginał słynnego obrazu możemy dziś oglądać w Kaplicy Miłosierdzia Bożego w Wilnie, w której pielgrzymi  modlili się wspólnie Koronką do Miłosierdzia Bożego, a w dzień niedzielny uczestniczyli we Mszy Św.

Sanktuarium Jezusa Miłosiernego

Sanktuarium Jezusa Miłosiernego         Sanktuarium Jezusa Miłosiernego

 

     Rossa – zabytkowy cmentarz, na którym spoczywa wielu wybitnych Polaków. pielgrzymi zatrzymali się na dłużej przy najsłynniejszym grobie cmentarza z krótkim napisem na płycie z czarnego granitu „MATKA I SERCE SYNA”, spoczywa tu serce marszałka Józefa Piłsudskiego złożone u stóp jego matki Marii z Billewiczów Piłsudskiej. Przy tym grobie zapalone zostały przywiezione z Buska znicze…

Rossa

Bogu niech będą dzięki, za błogosławiony czas pielgrzymowania…

 

II PARAFIALNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 2012

 

       Obserwując, jak kibice tenisa stołowego gimnastykują swoje szyje śledząc lot piłeczki, można odnieść wrażenie, że ta dyscyplina sportowa służy pozytywnie kondycji fizycznej zarówno zawodników, jak i kibiców.

       Dnia 8 września 2012 r. odbył się w Domu Parafialnym

II Parafialny Turniej Tenisa Stołowego.

      Uczestnicy rywalizowali w kategoriach gier indywidualnych oraz par deblowych. Nowym mistrzem parafii został Krystian, który w finale pokonał po bratobójczej walce Patryka. Trzecie miejsca zajęli ex aequo Szymon
i Mateusz. Najlepszą parą deblową okazali się Krystian i Patryk.
      Turniej był realizacją zadania publicznego dofinansowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko- Zdrój.

 

Marek Bębenek

Turniej Tenista Stołowego

Turniej Tenista Stołowego

Turniej Tenista Stołowego

Turniej Tenista Stołowego

Wyniki konkursu „Wyścig Paluszków”

 

I nagroda

II

nagroda

nagroda

nagroda

nagroda

 

1.Wojciech Kuza           1450 zużytych baterii –  nagroda: Miniwieża z DVD

2.Klaudia Borkowska    902  zużyte baterie – nagroda: Aparat FUJI FinePix

3.Adam Pałys                 804  zużyte baterie – nagroda: I-BOX MP4 STORM 8GB

3.Patrycja Szpotańska  800 zużytych baterii + tel.komórkowy – nagroda:  Słuchawki SONY    bezprzewodowe

5.Julia i Natalia Zugaj    700  zużytych baterii – nagroda: Ramka Cyfrowa NATEC 7”

6.Łukasz Pysiak               589 zużytych baterii – nagroda: I-BOX MP4 SWANKY 4GB

7.Gabriela Sarna            450  zużytych baterii – nagroda: Radioodtwarzacz Philips

8.Hubert Adamczyk      300   zużytych baterii – nagroda: Pendrive FLASHDRIVE  16GB

9.Albert Kornaś             200   zużytych baterii – nagroda: Kamera sportowa HD Manta

10.Katarzyna Kwiecień 196  zużytych baterii – nagroda: Słuchawki ESPERANZA

11.Monika Polak           139  zużytych baterii – nagroda: Gra Mistrz Słowa

12.Wiktoria Szumilas   120  zużytych baterii – nagroda: Gra Scriba

13.Bartosz Drab             84   zużyte baterie – nagroda: Piłka nożna

14. Jan Bębenek            59   zużytych baterii – nagroda: Kosz do koszykówki

15. Marcinek Kolanowski  55 zużytych baterii – nagroda: Nagroda niespodzianka
                                                                                  dla najmłodszego uczestnika konkursu

16.Weronika Kaleta       41   zużytych baterii – nagroda: Nagroda pocieszenia

17.Michalina Sarna       tel. komórkowy – nagroda: Nagroda pocieszenia

Konkurs był realizacją zadania publicznego z dziedziny ekologii

zleconego przez Zarząd Powiatu Buskiego.

 

IV PARAFIALNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

     Już po raz czwarty ministranci i lektorzy naszej parafii, a także ich goście rywalizowali w Parafialnym Turnieju Piłkarskim.  Impreza była realizacją zadania publicznego dofinansowanego przez Burmistrza MiG Busko-Zdrój.

     W hali Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach, udostępnionej nieodpłatnie przez Dyrektora placówki, w sobotnie przedpołudnie 23.06.2012 królowały sportowe emocje. Zwyciężyli najlepsi, ale wszyscy zasłużyli na słowa pochwały. Nowe stroje wręczone na zakończenie Turnieju będą służyć naszym piłkarzom w rozgrywkach ligi diecezjalnej.

     „Podoba mi się to, co robicie. Integracja poprzez sport w waszym wydaniu jest budująca” – powiedział podsumowując imprezę Pan Burmistrz.

Dziękujemy!

Marek Bębenek

IV Turniej Piłki NożnejIV Turniej Piłki NożnejIV Turniej Piłki NożnejIV Turniej Piłki NożnejIV Turniej Piłki NożnejIV Turniej Piłki NożnejIV Turniej Piłki Nożnej

 

III PARAFIALNY PIKNIK EKOLOGICZNY

     Jedna mała zużyta bateria tzw. guzikowa, taka, jaką mamy w zegarku na ręce, potrafi zatruć
400 litrów wody albo 1 m3 ziemi. Rocznie w Polsce kupuje się ok. 300 milionów różnego rodzaju baterii,
z czego mniej niż 10% trafia po zużyciu do specjalnych pojemników. A gdzie reszta? Możemy się domyślić.  I dlatego w tym roku nasze Parafialne Pikniki Ekologiczne postanowiliśmy poświęcić tematyce segregacji elektroodpadów.

     „Wymień baterie” – to tytuł parafialnego projektu dofinansowanego przez Zarząd Powiatu Buskiego, a „Wyścig Paluszków”– to konkurs na zbiórkę zużytych baterii.

     III Parafialny Piknik Ekologiczny odbył się 17.06.2012r. Pogoda jak zwykle dopisała i na placu parafialnym zjawiło się sporo widzów i uczestników. Młodzież i dzieci brali udział w konkursach:
piosenki, inscenizacji , komiksu ekologicznego. Były to konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

     „Wyścig Paluszków” potrwa do 20 lipca 2012, a jego wyniki zostaną ogłoszone na IV Parafialnym Pikniku Ekologicznym 26.07.2012r.

     Zamiast więc wyrzucać,

zbierajcie zużyte baterie na konkurs

łącząc pożyteczne z przyjemnym, bo nagrody są w tym roku jeszcze atrakcyjniejsze niż w zeszłym.

Marek Bębenek

III Piknik EkologicznyIII Piknik EkologicznyIII Piknik EkologicznyIII Piknik EkologicznyIII Piknik EkologicznyIII Piknik EkologicznyIII Piknik EkologicznyIII Piknik Ekologiczny

ODPUST  PARAFIALNY

Dnia 17 czerwca w naszej parafii odbyły się uroczystości odpustowe z racji święta patrona – św. Brata Alberta. O godzinie 12:00 miała miejsce uroczysta Suma Odpustowa, pod przewodnictwem księdza Marcina Rokity, który wygłosił Słowo Boże i modlił się za wszystkich parafian.Tradycyjnie po Mszy św. odpustowej wyruszyłała prcesja Eucharystyczna wokół świątyni.

Poodśpiewniu Hymnu „Te Deum” i błogosławieństwie można było ucałować relikwie św. Brata Alberta,
a także otrzymać chleb z rąk ks. Probszcza Marka Podymy.

Parafianie uczestniczący w tym dniu we Mszy Świętej mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Odpust Parafialny

Odpust Parafialny

Odpust ParafialnyOdpust Parafialny

Odpust Parafialny

Odpust Parafialny

od

Odpust ParafialnyOdpust Parafialny

PIELGRZYMKA DO KALISZA I LICHENIA

W dniach 9-10 czerwca grupa pielgrzymów pod przewodnictwem ks. Marcina Rokity udała się do dwóch sanktuariów – w Kaliszu i Licheniu.

 

Kalisz

KaliszKalisz

Kalisz

 

Kalisz

Kalisz

LicheńLicheń

Licheń

Licheń

Licheń

40-lecie kapłaństwa

ks. Proboszcza Marka Podymy

Obrazek Obrazek

 

kkkk

 

W niedzielę 10 czerwca br. o godz. 12.00 w kościele p.w.Św. Brata Alberta
odbyła się uroczysta Msza Św. z okazji jubileuszu 40-lecia pełnienia posługi kapłańskiej
przez Ks. Dziekana Marka Podymę.

 

 

40 lat Kapłaństwa  40 lat Kapłaństwa

 

 

40 lat Kapłaństwa

40 lat Kapłaństwa

40 lat Kapłaństwa 40 lat Kapłaństwa 

40 lat Kapłaństwa 

40 lat Kapłaństwa  40 lat Kapłaństwa

40 lat Kapłaństwa

40 lat Kapłaństwa

40 lat Kapłaństwa

40 lat Kapłaństwa

40 lat Kapłaństwa

40 lat Kapłaństwa

40 lat Kapłaństwa

40 lat Kapłaństwa

40 lat Kapłaństwa

  40 lat Kapłaństwa  40 lat Kapłaństwa

40 lat Kapłaństwa

40 lat Kapłaństwa  40 lat Kapłaństwa

 

BOŻE  CIAŁO 2012 

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół właściwie w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobne święto Bożego Ciała, aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.
Inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna z Cornillon (1193-1258). W roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała – czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna.

     Impulsem bezpośrednim do ustanowienia święta miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsena. Kiedy tam kapłan odprawiał Mszę świętą, po Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się kilkanaście czy kilkadziesiąt kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan ujrzał, że postacie wina zmieniły się w postacie krwi. Zawiadomiony o tym cudzie papież zabrał ten święty korporał. Do dnia obecnego znajduje się on w bogatym relikwiarzu w katedrze Orvieto. Dotąd widać na nim plamy. W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się zamiast monstrancji.

     Papież Jan XXII (+ 1334) zatwierdził święto Bożego Ciała na cały Kościół. Od czasu papieża Urbana VI uroczystość Bożego Ciała należy do głównych świąt w roku liturgicznym Kościoła (1389). Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono zwyczaj śpiewania czterech Ewangelii przy czterech ołtarzach. Istnieje on do dnia dzisiejszego.

 

Procesja na Boże Ciało

Procesja na Boże Ciało  Procesja na Boże Ciało

Procesja na Boże Ciało Procesja na Boże Ciało

 

Procesja na Boże Ciało

Procesja na Boże Ciało

Procesja na Boże Ciało

ZAKOPANE 2012      W długi, wyjątkowo słoneczny majowy weekend 2012 grupa młodzieży z naszej parafii wraz z księżmi i opiekunami uczestniczyła w wycieczce do Zakopanego. Był to ostatni etap realizacji projektu: „Śladami Św. Brata Alberta”, który został dofinansowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Fundacji BZ WBK. Odwiedziliśmy miejsca związane z Patronem naszej parafii – Pustelnię Św. Brata Alberta i Klasztor Sióstr Albertynek, a także miejsca związane z Błogosławionym Janem Pawłem II (w pierwszą rocznicę Jego beatyfikacji) – Bazylikę Papieską w Wadowicach i Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem.    Najpierw odwiedziliśmy Plac św. Piotra… w Inwałdzie k/ Andrychowa, w Parku Miniatur.    W Wadowicach spotkaliśmy się ze szczególnym przyjęciem  ze strony Proboszcza Stanisława Jaśkowca (wujka naszych ministrantów – Jasia, Szymka i Maćka), który oprowadził nas po Bazylice, a następnie po Muzeum Papieskim, udzielił zgody na odprawienie przez naszych księży Mszy Świętej przy głównym ołtarzu, z relikwiami Błogosławionego Jana Pawła II, które po Mszy mogliśmy ucałować. Na pożegnanie obdarował nas jeszcze obrazkami Bł. Jana Pawła II i taką ilością kremówek papieskich, że jedliśmy je przez dwa dni.     Podczas górskich wędrówek dotarliśmy do Sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach, na Rusinową Polanę i Kalatówki. W Zakopanem mieszkaliśmy nieopodal Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik – na Olczy. Codziennie modliliśmy się w trakcie odprawianych przez naszych księży Mszy Świętych (w Wadowicach, na Olczy,na Wiktorówkach, u Albertynek), za naszego ks. Proboszcza Marka, pozostałych kapłanów, nasze Rodziny, Parafię i  Dobroczyńców, dzięki którym ta wyprawa się odbyła. Nasza rozśpiewana 36 – osobowa grupa, podróżująca autokarem, którego koszt wynajmu dofinansowała DOLINA NIDY i wyposażona w plecaki, koszulki i czapeczki od tej firmy, wróciła do Buska pełna pozytywnych wrażeń i wdzięczności dla Sponsorów, bez których hojności ten wyjazd nie byłby możliwy.
  Plac św. Piotra WadowiceWadowiceKrzeptówkjKrzeptówki - OłtarzPustelnia Św. Brata AlbertaPustelnia Św. Brata Alberta

KOSARZYSKA 2012

     Ta mała górska miejscowość położona w malowniczej okolicy, z dala od hałaśliwego zgiełku znanych ośrodków turystycznych staje się powoli jednym z najbardziej ulubionych miejc wypoczynku naszych ministrantów, lektorów i scholi parafialnej. Cisza i spokój, rzadko kiedy przejeżdża samochód, bo kończy się tutaj asfaltowa droga i tylko wąska ścieżka prowadzi jeszcze do położonego powyżej górskiego schroniska. Ale nie tylko nam się tutaj podoba. Ksiądz Konrad Krajewski – Ceremoniarz Papieski przyjeżdża tu często i wybudował nawet poniżej schroniska małą kapliczkę.

     Przyjechaliśmy tutaj w czasie długiego majowego weekendu 2012. Zamieszkaliśmy, podobnie jak w roku ubiegłym, w Leśniczówce, która stała się na trzy dni naszą bazą pobytową. Tutaj realizowaliśmy zadanie publiczne powierzone nam przez Burmistrza MiG Busko – Zdrój pod nazwą „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” i stąd wyjeżdżaliśmy na atrakcyjne wydarzenia. A było tych atrakcji, oj było! Wystarczy wspomnieć: Park Linowy, Baseny Termalne, Park Miniatur i wreszcie Tor Gokartowy w Nowym Sączu, który pozostanie chyba najdłużej we wspomnieniach.

    W czasie codziennych Mszy Świętych modliliśmy się za Ks. Proboszcza Marka, pozostałych księży, nasze rodziny, parafię i Dobroczyńców. Księża: Dariusz i Marcin poruszali w kazaniach tematykę realizowanego zadania, ostrzegając przed zagrożeniami dzisiejszych czasów. Zwracali uwagę na to, że przestrzeganie podstawowych wartości, szukanie właściwych wzorców, stawianie sobie samym wysokich wymagań i pełne zaangażowanie w to, co się robi, jest bardzo pomocne, by być wartościowym człowiekiem.

 

KosarzyskaKosarzyska tor Park Park Linowykos Kosarzyska

„BRAT NASZEGO BOGA” KAROLA WOJTYŁY
W KOŚCIELE ŚW. BRATA ALBERTA


Brat Naszego Boga - Karol Wojtyła
Spektakl krakowskiego teatru Stowarzyszenie Scena Moliere  „Brat naszego Boga”, na podstawie sztuki Karola Wojtyły, wystawiono 4 stycznia w kościele św. Brata Alberta w Busku Zdroju. Projekt zakładający realizację tego właśnie  wydarzenia kulturalnego, napisany przez naszego parafianina – pana Marka Bębenka, zdobył drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie BZ WBK pt. „Święta z kulturą.”  
Deszczowy wieczór czwartego stycznia 2012 roku nie zachęcał do wychodzenia z domu. Jednak o godzinie 18.00 kościół św. Brata Alberta był wypełniony ludźmi. We wnętrzu świątyni rozchodził się kuszący podniebienie, zapach świeżo upieczonego chleba, którego okrągłe bochenki, z usypanym krzyżem z maku, piętrzyły się na stole przed ołtarzem. Tego dnia, pierwszy raz od wielu, lat mieliśmy w naszym mieście możliwość spotkania z profesjonalnym, ambitnym teatrem krakowskim.
Stowarzyszenie Scena Moliere działające od 1996r.  skupia m.in. aktorów niepełnosprawnych, działając w ten sposób na polu integracji poprzez sztukę.  Spektakl „Brat naszego Boga” pozwolił widzom lepiej poznać niezwykłą postać patrona buskiej parafii – świętego Brata Alberta. Ten krakowski malarz, pod wpływem przypadkowo spotkanych żebraków, przeżywa dramatyczną przemianę duchową. W tym czasie maluje obraz „Ecce Homo”- ubiczowanego, cierniem ukoronowanego Chrystusa, w którym widzi wszystkich udręczonych, biednych ludzi. Od tej chwili porzuca zawód artysty dla służby ubogim i żebrakom, przybierając zakonne imię brat Albert.
WIDOWISKO MULTIMEDIALNE
Wyreżyserowania dramatu Karola Wojtyły podjął się prezes Stowarzyszenia -Artur Dziurman, aktor znany z filmowych kreacji w serialu „Kryminalni”, ról w „Klanie”, „Czasie honoru”, „Ojcu Mateuszu” i wielu innych. Całość zrealizował w formie nowoczesnego widowiska multimedialnego, gdzie tradycyjna gra sceniczna przeplatana jest filmowymi sekwencjami. W początkowych  scenach pojawia się na ekranie współczesna sceneria, migawki telewizyjnych newsów, które nadają  sztuce charakter uniwersalnej, ponadczasowej przypowieści. Także scenografia autorstwa Stanisława Melliwy miała wymiar symboliczny. Tworzyły ją: zamknięta pudełkowa przestrzeń tzw. ogrzewalni, ograniczona z każdej strony ciemną kurtyną, gdzie w ścisku tłoczyło się kilkunastu żebraków, i otwarta przestrzeń „reszty świata”.
BOŻY SZALENIEC I ŻEBRACY
W postać Adama Chmielowskiego, a zarazem Brata Alberta, wcielił się aktor Teatru Słowackiego z Krakowa, Maciej Jackowski, który dynamiczną, pełną ekspresji grą aktorską świetnie oddał wewnętrzne rozdarcie tego bożego szaleńca. Na uwagę zasługuje także głęboki autentyzm postaci wcielających się w żebraków.  Tu niezapomnianą kreację krzykliwej, zdegenerowanej alkoholiczki stworzyła Magdalena Sokołowska-Gawrońska. W roli Heleny kunsztem aktorskim wykazała się kolejna profesjonalna aktorka sceny krakowskiej – Iwona Chamielec. Świetnym pomysłem reżysera było rozbicie tradycyjnego modelu sceny estradowej. Aktorzy wkraczali na widownię z różnych stron, a w poruszającej, pantomimicznej scenie nawiązywali z widzami bezpośredni kontakt, podając ręce, siadając obok nich.
BĄDŹ JEDNYM Z NAS!
 Niezwykły wymiar, dla oglądających spektakl, miało dramatyczne wołanie mieszkańców ogrzewalni: Bądź jednym z nas! Szczególnego znaczenia nabiera dziś scena finałowa – wybuch społecznej rewolucji w mieście. Z ust Brata Alberta padają wtedy pamiętne słowa: „Bunt wobec ucisku, chęć wolności, jest uzasadniona i nie potępiona, ale większą wolnością jest Miłosierdzie. Ja wybrałem większą wolność”. Nie do przecenienia była rola światła, które budowało nastrój, organizowało czas sceniczny i pozwalało w precyzyjny sposób wydobyć poszczególne elementy sceny. Myślę, że nie przesadzę, gdy stwierdzę, że połowa sukcesu tego spektaklu, to charyzmatyczna, do głębi poruszająca  muzyka Jana AP. Kaczmarka, piosenki Jacka Skubikowskiego i zespołu IL DIVO, tworzące od pierwszej, po ostatnią  scenę, wzruszający, niepowtarzalny klimat tego widowiska.
INSPIRACJE KIEŚLOWSKIM
Dostrzegalne są u Dziurmana inspiracje twórczością Krzysztofa Kieślowskiego.  Charakterystyczne jest kilkukrotne pojawianie się w scenach filmowych kilkuletniej dziewczynki (prywatnie córki reżysera), która pełni podobną rolę, jak Artur Barciś w „Dekalogu”. Zjawiając się znienacka w decydujących, dla głównego bohatera chwilach i równie szybko znikając, jest kimś w rodzaju Anioła Stróża, głosu serca, sumienia? Zdaje się, że to ona swoim tajemniczym uśmiechem utwierdza go w słuszności przyjętej drogi  i  jest alternatywą dla wewnętrznego  głosu, który wypływa z rozumu, nie z serca.
KAMYCZEK DO OGRÓDKA
Do tego ogródka apologii dorzućmy jeszcze dla równowagi parę kamyczków konstruktywnej krytyki. Mam wrażenie, mianowicie, że niektóre sekwencje filmowe były przydługie, a przez to mało wyraziste i wymowne. Szczególnie początek sceny w klasztorze, gdy  następuje zaskakujące przeistoczenie Adama Chmielowskiego w Brata Alberta, a żebraczek i żebraków w zakonników i zakonnice, nie jest zbyt przekonujący. Zasadniczo, kreacje osób duchownych, w przeciwieństwie do świeckich, są pozbawione wyrazu, papierowe, (np. spowiadający bohatera ksiądz, zakonnicy).  Słaba akustyka i pogłos we wnętrzu kościoła, powodowały, że niektóre kwestie aktorów były niezrozumiałe, szczególnie dla widzów siedzących w ostatnich rzędach. Ale to nie wina akustyka, niestety nie zawsze da się przezwyciężyć opór materii.
STANDING OVATION
Trzeba przyznać, że podziwu godna jest praca reżysera Artura Dziurmana, który dołożył wielu starań, aby przenieść na scenę ten niełatwy przecież dramat. Otrzymał zresztą na koniec, razem z całym zespołem burzę oklasków na stojąco. I ta, jak się sam wyraził standing ovation od kilku setek widzów zgromadzonych w kościele, starczy im pewnie za niejedną pochlebną recenzję. Zaskakujące jest natomiast, jak bardzo, napisany 60 lat temu przez Karola Wojtyłę utwór, jest dziś aktualny.
Wychodząc po spektaklu, każdy zabierał ze sobą atmosferę tego niezwykłego wieczoru i chleb z krzyżem z maku, który swoim zapachem jeszcze długo wypełniał opustoszały już kościół.

MAŁGORZATA   BĘBENEK

Spektakl „Brat naszego Boga”. – GALERIA

Brat Naszego Boga - Karol Wojtyła

  Brat Naszego Boga Brat Naszego Boga

Brat Naszego Boga

Brat Naszego Boga

Brat Naszego Boga

Brat Naszego Boga

Brat Naszego Boga