Get Adobe Flash player

Menu

Budowa kościoła.

1983 r.

– 17 października ks. Proboszcz Franciszek Berak rozpoczął starania o lokalizację terenu pod budowę kościoła.

 1984 r.

– 30 kwietnia – uzyskanie informacji o terenie przy skrzyżowaniu ulic Waryńskiego i Lipowej.

– 14 maja – prośba skierowana do Naczelnika Miasta i Gminy o przekazanie terenu pod budowę kościoła.

– 29 maja – zgoda urzędu na przekazanie terenu.

– wielokrotne prośby o opinię w sprawie lokalizacji kościoła kierowane do Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i Urzędu Górniczego kończyły się odmową, mimo pozytywnych opinii dr hab. inż. A. Szczepańskiego z AGH w Krakowie.

1985 r.

– 10 stycznia – pozytywna opinia Dyrekcji Uzdrowiska opiniująca lokalizację obiektów sakralnych.

– 22 stycznia – Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej dopuszcza lokalizację kościoła.

– 1 lutego – zgoda Naczelnika Miasta i Gminy na lokalizację kościoła i obiektów towarzyszących.

– 25 lipca – zatwiedzenie przez Bp Ordynariusza Stanisława Szymeckiego pprojektu koncepcyjnego kościoła i obiektów towarzyszących.

1986 r.

– 18 sierpnia – decyzja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju o oddanie na rzecz parafii w użytkowanie wieczyste działki o pow. 1,1125 ha.

1987 r.

– 14 października – uzyskanie pozwolenia na budowę. Inżynierem nadzoru został pan Jan Wąchocki, kierownikiem budowy pan Piotr Skalski.

– 17 października rozpoczęto wykopy pod fundamenty Domu Parafialnego.

1988 r.

– budowa Domu Parafialnego.

1990 r.

– 10 maja rozpoczęto budowę kościoła. Zostały wtedy zrobione wykopy pod fundamenty i zabetonowano ławy fundamentowe.

1991 r.

– w maju przystąpiono do wykonywania robót murowych z bloczków betonowych, zakończono mury fundamentowe. W końcu października prace zostały przerwane.

1992 r.

– w sierpniu przystąpiono do budowy, wykonano mury parteru do wysokości 2,70 m,bez murów zakrystii.

1993 r.

– oprócz prac adaptacyjnych przy kaplicy Św. Brata Alberta prowadzone było również zagruzowanie gruzem ceglanym podłoża pod posadzki w budującym się kościele.

1994 r.

– w czynie społecznym założono stropy nad piwnicami zakrystiim ustawiono stalowe konstrukcje słupów nośnych kościoła i zabetonowano je do wysokości 2,80 m. Kontynuowano wznoszenie murów kościoła w niektórych miejscach do wysokości 9,50 m. Trwały prace przy przyłączach gazu i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Parafialnym.

1995-1996 r.

– ukończono prace przy stropach zakrystii, wykonano dach nad zakrystią i przykryto go papą. Dokonano niwelacji terenu, wykonano schody do budynku parafialnego, wokół kościoła ułożono chodnik z płyt pochodzących z rozbiórki, a ofiarowanych przez władze miejskie. W kościele wykonano prace zbrojarskie przy antresoli, chórze muzycznym, podciągach oraz filarach. Kontynuowano prace przy wznoszeniu murów kościoła, przy ścianie zachodniej do wysokości 22 m.

1997-1998 r.

– w sierpniu rozpoczęto prace przy ustawianiuwięzarów konstrukcji stalowej dachu. Całość konstrukcji przygotowała i zmontowała na murach firma „SAS”. Dalsze prace wykonała ekipa cieśli z gór. Prace dekarskie wykonała ekipa z okolic Buska-Zdroju. Zwieńczeniem prac było umieszczenie na dachu sygnaturki. Umieszczono na niej nierdzewny krzyż, a pod nim pozłacaną miedzianą kulę, w której zamknięto dokumenty naszej parafii i świątyni.

1999 r.

– zakończono prace dekarskie przy dachu kościoła. Przygotowano podłoże pod posadzkę w nawie głównej oraz zabetonowano posadzkę w prezbiterium i schody do prezbiterium. Przygotowano szalunek i zalano wieniec szczytowej ściany kościoła.

2000 r.

– założono ozdobne gzymsy, zaimpregnowano i pomalowano betonowy wieniec ściany szczytowej orza ocieplono elewację zachodniej ściany kościoła, wykonano tynki i pomalowanoją wraz z kaplicą przedpogrzebową. Ułożono z piaskowca „Brenna”część cokołu ściany zachodniej i kaplicy przedpogrzebowej oraz granitowe odwodnienie wokół kaplicy.