Get Adobe Flash player

Menu

Krucjata jednej intencji

Zapraszamy czcicieli Maryi do włączenia się do krucjaty ,,By Maryja była bardziej znana i miłowana, By jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”. Przez włączenie się w Krucjatę możemy sprawić, że nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca będzie coraz bardziej znane i praktykowane, a tym samym możemy mieć swój udział w nadejściu triumfu Niepokalanego Serca Maryi.

Wezwanie Maryi z Fatimy jako ratunek dla świata.

  1. Pokuta w intencji grzeszników: ,,Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”.
  2. Codzienna modlitwa różańcowa: ,, Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec”.
  3. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi : ,,Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę,  moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”.
  4. Wynagrodzenie w pięć pierwszych sobót miesiąca:
    z intencją wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi przystąpić do spowiedzi św., przyjąć komunię św., odmówić jedną część różańca i odprawić 15-minutową medytację;  ,,Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. [….] Kto je przyjmuje, temu obiecuję zbawienie dla ozdoby Jego tronu.”

W Fatimie Matka Boża ukazała nam Swe Niepokalane Serce, prosząc o pocieszenie, wskazując drogę ocalenia dla grzeszników, warunek pokoju na świecie oraz zapowiadając triumf Swego Niepokalanego Serca. Zaznaczyła również, iż obietnica się wypełni, jeśli ludzie Jej życzenia spełnią.

Wspomnienia S. Łucji z Fatimy

,,Nagle zobaczyliśmy tego samego Anioła przed nami:
– Co robicie? Módlcie się!  Módlcie się dużo!  Serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać (światu) wiele miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie Największemu modlitwy i umartwienia.

Jak wiele zależy od każdego nas!

Wsłuchujc  się w katechezy Anioła Pokoju z Fatimy, uświadamiamy sobie jak ważna jest modlitwa, ofiara i pokuta, by otworzyły się serca ludzkie na dar Orędzia, jakie Bóg dał światu przez Maryję w Fatimie.

W duchu miłości do Matki i ze świadomością, iż jako Polacy poświęciliśmy się Niepokalanemu Sercu Maryi, Sekretariat Fatimski zaprasza wszystkich do włączenia się w dzieło Krucjaty Jednej Intencji:

,,By Maryja była bardziej znana i miłowana;
by Jej wezwanie z Fatimy poznał
i wypełnił świat”.

Pragnąc włączyć się w to duchowe dzieło, uczyń w dowolnym czasie i miejscu w tej konkretnej intencji jakiekolwiek dobro. Złącz z tą intencją swą modlitwę – chociażby w formie westchnienia ku  Bogu czy też aktu strzelistego.
Ofiaruj radości i smutki, ciężar samotności lub choroby, ofiaruj post, umartwienie, dowolny akt pokutny, najmniejsze ziarenko dobra w tej jednej INTENCJI.

Jeśli wymodlimy tę łaskę dla siebie i innych, wówczas Polska wypełni swoje ślubowania, zmienimy bieg dziejów, uratujemy całe narody od zagłady, dusze przed piekłem, a świat od wojen. Przyczynimy się do nadejścia triumfu  Niepokalanego Serca Maryi.
To jest nasze powołanie.

Rozpoczynając  Krucjatę  Jednej  Intencji  zwróć się do Maryi aktem poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu. Powracają czasem w modlitwie do tych słów aktu poświęcenia.

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane!  W zjednoczeniu z Sercem Jezusa,  Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę –  wszystko!  O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie.  Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po  Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

Modlitwy przekazane dzieciom przez Anioła Pokoju

O Boże mój, wierzę  Ciebie, uwielbiam Ciebie! Ufam Tobie i miłuję Ciebie! Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie wielbią Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza , Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję, ofiaruje Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana  naszego, Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokractwa i obojętność, którymi jest on obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o
łaskę nawrócenia biednych grzeszników. Amen.

Modlitwa przekazana dzieciom przez Matkę Bożą
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadz wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Akty strzeliste św. Hiacynty
Boże mój, kocham Cię z całą wdzięcznością za wszystkie łaski, jakimi mnie obdarzyłeś.
O Jezu, kocham Ciebie!
Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem.
Niepokalane Serce Maryi, nawróć grzeszników, wybaw dusze od piekła.
Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony Przenajświętszy Sakramencie Eucharystii, błogosławiony i święty owocu Przeczystej Dziewicy, Świętej Maryi.

Dar Sekretariatu Fatimskiego dla włączających się do Krucjaty Jednej Intencji.
W intencji każdego z Was w pierwsze soboty miesiąca, przez cały rok, będzie sprawowana Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.
Ponadto, pod koniec każdego roku, lista wszystkich osób podejmujących Modlitewny Szturm w jednej Intencji zostanie złożona u stóp figury Matki Bożej w Fatimie w Kaplicy Objawień i odprawiona zostanie w ich intencji Msza św. z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej z Fatimy.
Więcej na ten temat:
www.jednaintencja.pl

Nasza Parafia już włączyła się w dzieło Krucjaty Jednej Intencji.
Na stoliku przy wejściu do Świątyni znajdują się materiały informacyjne (foldery) i ,,lista” na której możemy umieścić swoje imię i miejscowość z kodem pocztowym.
Radość wielka, iż jesteśmy razem w modlitwie przy Sercu Maryi. Radością jest też to, że z okazji 100-  ej rocznicy urodzin św. Hiacynty (13.02.20) wysłaliśmy łącznie 100 zgłoszeń (parafian i państwa Kuracjuszy) -osób pragnących triumfu  Niepokalanego Serca Maryi.
Zapraszam gorąco wszystkich Parafian do wzięcia udziału w Krucjacie, każdy z nas może ofiarować chociażby ziarenko ,,dobra” w tej jednej Intencji.
Każdy z nas może przyczynić się do tego, że nabożeństwo pierwszych sobót będzie coraz bardziej powszechnie znane i praktykowane.

Opracowała Wanda Banaś